Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fonduri europene pentru cercetarea teritoriala

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a organizat joi, 28 februarie 2008 în Aula Magna a Academiei Române Conferinţa Naţională „Cercetarea teritorială - Investiţie pentru viitorul României”, conferinţă care marchează trecerea la faza de implementare a activităţilor din cadrul Programului ESPON 2013.

La conferinţă au participat dl. László BORBÉLY, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, dl. Peter MEHLBYE, director al Unităţii de Coordonare din Luxembourg a Programului ESPON 2013, dl. Ionel HAIDUC, preşedintele Academiei Române, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai potenţialilor beneficiari.

Alături de reprezentanţi ai mediului universitar şi ai instituţiilor de cercetare din domeniul dezvoltării teritoriale din România, au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice de la nivel regional, judeţean şi local, ai asociaţiilor profesioniştilor din planificare teritorială.

„Acest program este extrem de interesant din punctul de vedere al activităţilor eligibile. Coeziunea teritorială şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului european se va fundamenta în mare parte pe informaţiile care vor fi furnizate de studiile efectuate în cadrul programului ESPON 2013. Pe de altă parte este foarte important faptul că se oferă bani pentru cercetare, lucru destul de rar întâlnit în România ultimilor ani. Nu-mi rămâne decât să sper că beneficiarii indirecţi ai acestui program, şi anume autorităţile publice, vor şti să valorifice aceste informaţii în folosul comunităţii” a declarat Laszlo BORBELY.

Programul ESPON 2013 este un program operaţional de cooperare teritorială europeană interregională, care furnizează informaţii şi statistici privind dezvoltarea şi coeziunea teritorială a spaţiului european şi care se realizează în cadrul unei reţele europene a organismelor de cercetare şi a actorilor relevanţi implicaţi în dezvoltarea teritorială. Activităţile din acest program sunt finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană al Politicii UE de Coeziune.

Bugetul programului (unic pentru cele 27 state membre) pentru cei 7 ani este de 45,4 mil. Euro, din care 75% provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 25% reprezintă contribuţia naţională care se asigură din bugetul fiecărui stat.

Participanţii în proiecte nu contribuie cu finanţare proprie, costurile acţiunilor fiind acoperite 100% din fondurile nerambursabile.

Beneficiarii direcţi ai programului sunt: universităţi şi instituţii de cercetare, publice sau echivalente, din domeniul dezvoltării teritoriale şi regionale, care trebuie să participe în consorţii internaţionale, numite Grupuri Transnaţionale pentru Proiect. Beneficiari indirecţi ai rezultatelor cercetării (care nu beneficiază de finanţare) sunt autorităţile publice sau echivalente de la toate nivelurile administrative, factori de decizie în elaborarea şi implementarea politicii regionale şi de coeziune.

Acţiunile eligibile, care constituie obiectul proiectelor, sunt (în principal): cercetări, studii integrate, analize tematice şi scenarii despre condiţiile-cadru ale dezvoltării regiunilor şi teritoriilor mai largi, studii de prognoză şi de tendinţe, elaborarea şi monitorizarea unor indicatori, elaborarea de statistici şi informaţii comparabile la nivel european, construirea de baze de date la nivel european, legarea în reţea şi realizarea de instrumente ştiinţifice destinate utilizării de către factorii de decizie în politica de dezvoltare regională etc.

Începând cu anul 2007, reprezentanţii mediului academic din România beneficiază, pentru prima dată, de finanţare nerambursabilă pentru realizarea de proiecte în cadrul programului ESPON 2013.
Sursa: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Vizualizări: 69