Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Politica de coeziune si provocarea energetica: imbunatatirea rezultatelor in regiunile UE

Comisarul pentru politica regională, Danuta Hübner, a explicati modul în care politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 va contribui la dezvoltarea energiilor regenerabile și la îmbunătățirea eficienței în regiunile UE. În aceste sectoare se vor investi aproape 9 miliarde de euro. De asemenea, Comisia își va aduce contribuția încurajând statele membre să realizeze investiții oportune în domeniul energiei și promovând schimbul de cunoștințe specializate între regiuni.

„Regiunile sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor ambițioase în sectorul energiei prin realizarea de investiții judicioase în cadrul politicii de coeziune. Sunt impresionată de creativitatea care a permis deja materializarea unor inițiative locale: acestea reprezintă exemple bune pentru ceilalți. De asemenea, consider că elaborarea de tehnologii inovatoare menite să reducă emisiile noastre de carbon reprezintă un enorm potențial pentru crearea de locuri de muncă și de creștere durabile. Cu cât regiunile vor acționa mai curând, cu atât vor putea beneficia mai rapid de un mod de viață cu un nivel scăzut de emisii de carbon”, a declarat comisarul.

Propunerile Comisiei Europene privind lupta împotriva schimbărilor climatice, lansate pe 23 ianuarie, acordă o mare prioritate energiilor regenerabile și necesității de a îmbunătăți eficiența energetică.

Cele 450 de programe operaționale pentru politica de coeziune 2007-2013 includ investiții care totalizează 9 miliarde de euro pentru proiecte legate de energie, 4,8 miliarde de euro pentru energii regenerabile și 4,2 miliarde de euro pentru măsurile privind eficiența energetică și gestionarea energiei.

De asemenea, există 63,8 miliarde de euro pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea; comisarul a solicitat ca o parte semnificativă din această sumă să fie consacrată unor proiecte de stimulare a cercetării privind energiile regenerabile.

În paralel, Comisia va ajuta statele membre să își atingă obiectivele în domeniul energiilor regenerabile și să accelereze punerea în aplicare a programelor. De asemenea, aceasta încurajează schimbul de experiență și bune practici, în special prin intermediul inițiativei „Regiuni pentru schimbare economică”. Trei componente ale inițiativei se referă la aspecte legate de energie: 1) trecerea la o economie cu emisii de carbon scăzute; 2) construirea de locuințe durabile și eficiente din punct de vedere energetic și 3) realizarea unei dezvoltări urbane durabile.

Multe regiuni europene inițiază deja aceste dezvoltări și tehnologii, dar o caracteristică esențială a energiilor regenerabile și a eficienței energetice este aceea că dezvoltarea are loc în majoritate în regiunile periferice.
Comisarul Hübner a prezentat câteva studii de caz ca exemple pe care alte regiuni ar putea să le urmeze:

Exemplul 1: Instrumentul unic al Franței de evaluare a emisiilor de carbon

Franța și-a propus drept obiectiv „o economie cu emisii de carbon scăzute” și va examina investițiile pentru programele operaționale din perioada 2007-2013. Această țară a dezvoltat un instrument unic de evaluare în vederea monitorizării emisiilor de CO2 ale tuturor proiectelor care beneficiază de o finanțare comunitară. Instrumentul de evaluare a emisiilor de carbon se va aplica pentru investițiile din cadrul CPER (contract Stat-Regiune) și al programelor operaționale cofinanțate de politica de coeziune. Evaluând emisiile de carbon ale fiecărei investiții în proiecte, acest instrument va sprijini procesul de luare a deciziilor la fiecare nivel al parteneriatului și, de asemenea, va facilita monitorizarea continuă a neutralității legate de carbon în regiunea parteneră. Franța consideră că, datorită acestei strategii, își va putea îndeplini angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 75% până în anul 2050.

Exemplul 2: Ambițiile Italiei pe frontul energiei

Italia depinde mult de importurile de energie din surse tradiționale. Din acest motiv, aceasta și-a luat angajamentul de a elabora noi soluții, în special prin intermediul politicii de coeziune, în valoare de 1,057 miliarde de euro. O prioritate specifică privind energia durabilă a fost inclusă în toate programele italiene. Programul consacrat regiunilor meridionale abordează în mod specific inovația și energia durabilă. Italia, Polonia și Republica Cehă ocupă primele poziții în clasamentul statelor membre în ceea ce privește investițiile destinate promovării energiilor regenerabile.

Exemplul 3: Samsø (Danemarca) – pionieră în autosuficiența energetică

Din momentul în care insula Samsø a demarat, în 1997, proiectul său ambițios de a deveni autosuficientă grație energiilor regenerabile, aceasta a devenit un exemplu. Insula a dobândit experiență în domenii cum ar fi turbinele eoliene și „neutralitatea CO2”, centralele termice urbane care utilizează energii regenerabile, tractoarele care funcționează cu ulei de rapiță, până la panourile solare. Turbinele sale eoliene instalate în largul mării produc în prezent mai multă energie decât cea care este folosită pentru transportul pe insulă. Academia energetică din Samsø favorizează schimbul de experiențe și de activități științifice cu vizitatorii și cu cercetătorii.

Exemplul 4: Proiectul „Energy 4 Cohesion”: crearea de rețele de regiuni

Acest proiect, susținut de programul Energie Inteligentă-Europa (EIE), a fost lansat la începutul anului 2006. Obiectivul acestuia este promovarea energiilor regenerabile în zonele rurale mai puțin dezvoltate, cu sprijinul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Consorțiul proiectului include 12 întreprinderi și institute din 11 state membre diferite (Germania, Belgia, Republica Cehă, Polonia, Ungaria, Estonia, Republica Slovacă, Lituania, Letonia, Italia, Grecia). Obiectivul este elaborarea, în opt regiuni-țintă, a unor „planuri generale” pentru proiecte-pilot în domeniul energiilor regenerabile și difuzarea rezultatelor în toată Europa.

Exemplul 5: INTERREG III

REGIOSUSTAIN: 14 parteneri din cinci state membre (Austria, Republica Cehă, Germania, Polonia și Slovenia) cooperează în domeniul utilizării biomasei ca sursă de energie prin crearea unei rețele de experți, promovarea schimbării structurale în zonele rurale, oferirea unor surse alternative de venit și utilizarea potențialului existent în sectorul agricol și forestier.
CHANGELAB: cooperarea între sapte state membre (Estonia, Grecia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Suedia, Regatul Unit) ilustrează necesitatea de a acționa asupra stilului de viață și a atitudinii consumatorilor pentru a realiza strategii regionale eficiente în vederea consumului și a dezvoltării durabile.
Sursa: DG Regio

Vizualizări: 62