Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Bugetul UE: Intensificarea rolului UE de garant al securității și apărării

Pentru următorul buget pe termen lung (2021-2027) al UE, Comisia propune creșterea autonomiei strategice a UE, consolidarea capacității acesteia de a-și proteja și a-și apăra cetățenii și transformarea UE într-un actor mai important la nivel mondial.

Un Fond european de apărare în valoare de 13 miliarde euro va oferi capacitatea financiară pentru investiții transfrontaliere în tehnologii și echipamente de ultimă generație și complet interoperabile în domenii precum programele de software criptate și tehnologia dronelor. Mai mult, Înaltul Reprezentant, cu susținerea Comisiei, propune un nou Instrument european pentru pace în valoare de 10,5 miliarde euro, neinclus în bugetul pe termen lung, care va contribui la îmbunătățirea capacității UE de prevenire a conflictelor, de consolidare a păcii și de garantare a securității internaționale.

Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „În ultimii ani, Uniunea Europeană a luat, în materie de securitate și apărare, o serie de măsuri care păreau de neimaginat în trecut. Acum putem să sprijinim cercetarea și cooperarea în vederea dezvoltării de capabilități de apărare. Suntem în curs de adoptarea a unor măsuri menite să faciliteze deplasarea rapidă a forțelor armate ale statelor membre pe teritoriul european. Mai mult, cu sprijinul Comisiei, am propus instituirea unui Instrument european pentru pace, care va îmbunătăți finanțarea operațiunilor militare ale UE și sprijinul acordat acțiunilor desfășurate de partenerii noștri.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Ceea ce propunem astăzi va ajuta UE să își ia destinul în propriile mâini. Europa își asumă responsabilități mai mari în ceea ce privește apărarea și protejarea cetățenilor săi. Pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, o parte a bugetului european este consacrată unor investiții colective în vederea dezvoltării de noi tehnologii și echipamente pentru a-i proteja pe cetățeni. Fondul european de apărare este un adevărat instrument european pentru încurajarea investițiilor comune și pentru amplificarea eforturilor statelor membre în domeniul apărării.”

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a adăugat: „Fondul european de apărare este de o importanță capitală pentru cooperarea în domeniul apărării în Europa. Pe baza primelor inițiative testate în ultimii doi ani, suntem astăzi în postura de a-l transforma într-un instrument european ambițios, capabil să sprijine proiecte colaborative în domeniul apărării pe parcursul întregului lor ciclu de dezvoltare. Fondul de 13 miliarde EUR este dovada clară a seriozității actualei Comisii în legătură cu crearea unei Europe care își apără și își protejează cetățenii.”

Fondul european de apărare

Noul Fond european de apărare, în valoare totală de 13 miliarde euro, va aloca 4,1 miliarde pentru finanțarea directă a unor proiecte de cercetare competitive și colaborative, în special prin intermediul granturilor. Dincolo de faza de cercetare, suma de 8,9 miliarde euro va fi pusă la dispoziție pentru a completa investițiile statelor membre prin cofinanțarea costurilor pentru dezvoltarea de prototipuri și pentru respectarea cerințelor ulterioare de certificare și testare. Fondul va situa UE printre primii 4 investitori în cercetarea și tehnologia în domeniul apărării din Europa și va acționa ca un catalizator pentru o bază industrială și științifică inovatoare și competitivă.

Principalele caracteristici ale Fondului european de apărare sunt:

  • finanțarea proiectelor care contribuie la o Uniune Europeană mai sigură și care corespund priorităților convenite de statele membre, în cadrul politicii de securitate și apărare comuneCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, și de alte organizații regionale și internaționale, precum NATO
  • numai proiectele colaborative care implică cel puțin 3 participanți din 3 state membre sunt eligibile
  • UE va cofinanța dezvoltarea de prototipuri comune numai dacă statele membre se angajează să cumpere produsul final
  • participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie este puternic stimulată prin creșterea ratelor de finanțare, favorizarea de proiecte ale consorțiilor care includ IMM-uri, și, dacă este necesar, lansarea de cereri de propuneri specifice
  • promovarea inovării revoluționare, un procent de 5% din fonduri fiind alocat tehnologiilor radicale și echipamentelor inovatoare care permit UE să își consolideze preeminența pe termen lung în domeniul tehnologic
  • proiectele din cadrul cooperării structurate permanente (PESCOCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••) pot primi, dacă sunt eligibile, o cofinanțare suplimentară de 10%, însă finanțarea nu este automată.

Instrumentul european pentru pace

Înaltul Reprezentant propune, cu sprijinul Comisiei, instituirea, în cadrul Instrumentului financiar pentru pace, a unui nou fond extrabugetar în valoare de 10,5 miliarde euro care va reuni actualele mecanisme extrabugetare dedicate securității și apărării în vederea eliminării lacunelor și a limitărilor existente. Acesta va spori eficacitatea finanțării pentru misiunile și operațiunile militare desfășurate ca parte a politicii de securitate și apărare comună (PSAC). El va facilita contribuțiile UE la operațiunile de pace conduse de parteneri și va extinde domeniul de aplicare al sprijinului militar și de apărare pe care îl poate oferi UE. Fondul respectiv va acoperi cheltuielile care nu pot fi finanțate din bugetul UE din cauza implicațiilor sale militare și de apărare.

Etape următoare

Este esențial să se ajungă rapid la un acord asupra întregului buget pe termen lung al UE și asupra propunerilor sectoriale, pentru a se oferi garanții că fondurile UE dau rezultate concrete cât mai curând posibil.

Întârzieri similare cu cele înregistrate la începutul actualei perioade bugetare 2014-2020 ar însemna că cererile de propuneri pentru proiecte colaborative în domenii precum metamaterialele, software-urile criptate, tehnologia dronelor sau comunicarea prin satelit ar trebui amânate.

Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme între actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în beneficiul tuturor.

După obținerea sprijinului din partea Comisiei, Înaltul Reprezentant va prezenta propunerea privind un Instrument european pentru pace Consiliului, care va trebui să ia o decizie în unanimitate cu privire la acesta.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 68