Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

36,6 milioane de euro pentru proiectele de protejare a mediului initiate de administratiile publice locale

Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor a lansat în data de 27 februarie 2008 licitatia deschisã pentru „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, implementatã în cadrul Programului Phare 2006 - Coeziune Economicã si Socialã.

“Schema de investitii care se lanseazã astãzi, implementatã în cadrul Phare CES 2006, este ultima schemã de investitii care vizeazã sectoarele de mediu din cadrul programelor Phare. De acum înainte, proiectele care vizeazã; sectoarele de mediu vor fi finantate din fonduri structurale în cadrul POS Mediu. Cu toate acestea, as vrea sã atrag atentia asupra importantei pe care o are un asfel de grant, mai ales pentru mediul rural. Nu trebuie sã tratãm cu superficialitate astfel de programe, cu o valoare mai micã, doar pentru cã s-au lansat programele operationale, care sunt mult mai atractive din punctul de vedere al sumelor puse în joc”, a declarat ministrul Laszlo BORBELY.

La rândul sãu, ministrul Mediului si Dezvoltãrii Durabile, Attila KORODI, a declarat: “Pot sa va spun ca, pentru a putea sa ne comparam cu statele europene, Romania trebuie sa investeasca pana in anul 2018, numai pentru conformarea la directiva UE privind apele uzate urbane, nici mai mult, nici mai putin decat 9,5 miliarde de euro: 5,7 miliarde pentru reabilitarea sau constructia de statii de epurare iar 3,8 miliarde in sisteme de canalizare. Totodata, Romania trebuie sa gestioneze anual, in medie, 36,7 milioane de tone de deseuri, adica aproximativ 100.000 de tone de deseuri pe zi. Cred ca aceste cifre sunt suficient de relevante pentru a sublinia importanta acestor scheme de investitii in domeniile de ape/ape uzate si deseuri, in care fiecare proiect poate aduce un plus in rezolvarea problemelor de mediu”.

Aceastã schemã oferã sprijin financiar nerambursabil autoritãtilor publice locale române din localitãtile cu pânã la 50 000 de locuitori, din toate regiunile de dezvoltare ale României, în vederea dezvoltãrii investitiilor în sectoarele prioritare de mediu:

  • „Gestionarea deseurilor” si
  • „Gospodãrirea apelor si a apelor uzate”
Solicitantii eligibili pot primi finantare pentru urmãtoarele tipuri de investitii:
  • Sectorul „Gestionarea deseurilor”: constructia de statii de pre-tratare bio-mecanicã a deseurilor menajere; constructia platformelor de compostare; reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare si transport deseuri; dezvoltarea colectãrii selective; reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de salubrizare si a spatiilor pentru depozitare temporarã;
  • Sectorul „Gospodãrirea apelor si a apelor uzate”: reabilitarea, modernizarea retelelor de apã potabilã si a sistemelor de tratare a acestora; reabilitarea, modernizarea retelelor de canalizare si a sistemelor de epurare a apelor uzate; reducerea pagubelor produse de fenomene meteorologice de risc, prin luarea de mãsuri de protectie împotriva inundatiilor si a altor potentiale calamitãti în zonã si/sau a efectelor lor; asigurarea de apã potabilã de calitate bunã si protectia împotriva nutrientilor generati de activitãtile agricole.

Bugetul disponibil pentru acestã licitatie este 36,60 milioane €, din care 27,45 milioane € reprezintã fonduri Phare si 9,15 milioane € co-finantare de la bugetul de stat. Suma disponibilã pentru fiecare regiune de dezvoltare este de 4.575 milioane €.

Valoarea finantãrii nerambursabile pentru aceste proiecte va fi cuprinsã între 100.000 € si 1.000.000 €, pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finantãrii nerambursabile trebuie sã contribuie cu un aport propriu de cel putin 10 %, în numerar, din bugetul proiectului. Un solicitant poate depune o singurã cerere de finantare pentru fiecare sector de mediu prioritar.

Ghidul Solicitantului si formularele de cerere de finantare sunt disponibile pe pagina de internet a Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor si la sediul fiecãrei Agentii pentru Dezvoltare Regionalã (ADR).

Termenul limitã de depunere a cererilor de finantare este 25 aprilie 2008 ora localã 16:00 si se vor depune la sediul ADR din regiunea unde acestea urmeazã sa fie implementate.

Uniunea Europeanã reprezintã o entitate politicã, socialã si economicã compusã din 27 tãri. Statele Membre au decis împreunã, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, sã construiascã o zonã de stabilitate, democratie si dezvoltare durabilã, mentinând diversitatea culturalã, toleranta si libertãtile individuale. Uniunea Europeanã îsi propune sã împãrtãseascã realizãrile si valorile sale cu tãrile si popoarele de dincolo de granitele ei.
Sursa: MDLPL

Vizualizări: 62