Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Bugetul UE: 181 de milioane euro pentru a intensifica lupta împotriva fraudei care afectează bugetul UE

Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia propune să se pună la dispoziție 181 de milioane euro pentru a sprijini eforturile statelor membre în vederea luptei împotriva fraudei, a corupției și a altor nereguli care afectează bugetul UE.

Noul program al UE de combatere a fraudei va finanța acțiuni specifice de formare și schimbul de informații și de cele mai bune practici între autoritățile responsabile cu lupta antifraudă din întreaga Europă. Acesta va oferi, de asemenea, sprijin pentru activitățile de investigare prin achiziționarea de echipamente tehnice utilizate în detectarea și investigarea fraudelor și, în același timp, va facilita accesul la sisteme informatice securizate.

„Noul program al UE de combatere a fraudei va aduce o contribuție tangibilă la intensificarea luptei împotriva fraudei și a corupției care sunt în detrimentul bugetului UE. Consolidarea cooperării dintre autoritățile responsabile cu aplicarea legii din statele membre și punerea la dispoziția acestora a unor instrumente de investigare de ultimă generație pot fi factori decisivi în ceea ce privește identificarea fraudatorilor, combaterea contrabandiștilor sau prevenirea corupției în cadrul procedurilor de achiziții publice”, a declarat Günther H.Oettinger, comisarul european pentru buget și resurse umane.

Noul program va înlocui programul Hercule III, care a avut deja un impact pozitiv asupra luptei împotriva fraudei care afectează bugetul UE la nivel național și local în ultimii ani. Printre exemplele de proiecte de succes se numără finanțarea de echipamente criminalistice digitale, care s-au dovedit esențiale pentru a le permite autorităților vamale franceze să rămână în linia întâi în cadrul operațiunilor vamale ce au vizat contrabanda și frauda în materie de TVA în 2016; finanțarea formării de câini detectivi, care au ajutat autoritățile vamale elene să confiște 250 de milioane de țigări ilicite în 2016; și dezvoltarea unor instrumente informatice avansate, care au permis autorităților responsabile cu aplicarea legii din întreaga Europă să detecteze anomaliile din fluxurile comerciale și să depisteze cazuri grave de fraudă referitoare la importul de produse textile și de încălțăminte în 2017.

Fondurile care urmează să fie puse la dispoziție în cadrul noului program al UE de combatere a fraudei vor finanța proiecte similare, precum și acțiuni de formare și conferințe cu experți care vor favoriza schimbul de informații și cooperarea transnațională. De asemenea, programul va sprijini eforturile comune în materie de investigare ale autorităților vamale din statele membre, având în vedere că astfel de operațiuni comune sunt esențiale pentru dezmembrarea rețelelor infracționale care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. Se preconizează că programul va aduce o valoare adăugată semnificativă prin completarea și sprijinirea eforturilor naționale de combatere a fraudei și a corupției.

Etape următoare

Este esențial să se ajungă la un acord rapid cu privire la bugetul global al UE pe termen lung și la propunerile sale sectoriale pentru a asigura faptul că fondurile UE încep să producă rezultate pe teren cât mai curând posibil.

Întârzieri similare celor întâmpinate la începutul actualei perioade bugetare 2014-2020 ar însemna că echipamente criminalistice și de investigare importante nu ar putea fi achiziționate și că autoritățile responsabile cu aplicarea legii din statele membre ar avea la dispoziție un sprijin mai redus. Acest lucru ar avea un impact negativ asupra luptei împotriva fraudei, în detrimentul contribuabililor din UE.

Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme între actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget pe termen lung, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în beneficiul tuturor.

Context

Pe lângă activitățile finanțate anterior în cadrul programului Hercule III, noul program al UE de combatere a fraudei va oferi sprijin pentru activitățile operaționale și de investigare, inclusiv prin furnizarea de sisteme informatice securizate, și va facilita raportarea neregulilor de către statele membre și gestionarea riscurilor la nivel național. Programul va fi gestionat și pus în aplicare de către Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF.

Propunerea de legată de noul program al UE de combatere a fraudei face parte din propunerea Comisiei pentru următorul buget al UE pe termen lung, adoptată de Comisie la 2 mai 2018.

Acțiunea de a proteja interesele financiare ale Uniunii prin intermediul noului program de finanțare consolidat și raționalizat face parte dintr-o abordare mai amplă care urmărește același obiectiv. Următorul buget al UE pe termen lung va fi pus în aplicare în contextul unor modificări semnificative ale cadrului legislativ și instituțional în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii. 

De exemplu, propunerea Comisiei din 23 mai 2018 de modificare a „Regulamentului privind OLAF” (*) vizează asigurarea unei colaborări strânse între OLAF și Parchetul European (EPPO) (**) nou instituit în ceea ce privește detectarea și investigarea fraudei referitoare la interesele financiare ale UE pe întreg teritoriul Uniunii. Alte acțiuni includ punerea în aplicare a Directivei privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal („Directiva PIF”) 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene 

Vizualizări: 103