Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ministerul Fondurilor Europene invită potențialii beneficiari la seminariile de informare privind accesarea fondurilor europene în domeniul energiei regenerabile

Ministerul Fondurilor Europene, la inițiativa AM POIM și cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI), lansează o campanie de informare în București și în teritoriu cu scopul de a sprijini și facilita accesul la finanțare prin fonduri europene.

Astfel, echipe mixte AM POIM și BEI vor prezenta tuturor celor interesați, într-un limbaj cât mai accesibil, principalele cerințe privind realizarea cererilor de finanțare, conform ghidurilor solicitantului pentru obiectivele:

 • 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal);
 • 6.2 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali;
 • 6.4 - Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență

La întâlniri, vor fi abordate aspecte legate de dificultățile apărute în cererile de finanțare evaluate până în prezent și vor fi făcute recomandări pentru o mai bună înțelegere și pentru a evita greșelile în scrierea proiectelor.

Evenimentele vor avea loc după cum urmează:

 • Craiova – 29 mai, hotel Europeca (strada Pietăţii, nr. 9-11-13);
 • Bacău – 31 mai, hotel Dumbrava (strada Dumbrava Roșie, nr.2);
 • Cluj – 5 iunie, hotel Paradis (strada Ciocârliei nr. 47);
 • Brașov – 7 iunie, hotel Golden Time (Calea București, nr.99);
 • București – 12 iunie, hotel Golden Tulip Times (bulevardul Decebal, nr. 19).

Cei care vor sa participe sunt invitați să consulte agenda evenimentelor și să se înscrie completând chestionarul.

232 milioane euro (din care aprox. 197 milioane contribuție UE) reprezintă alocarea financiară pentru Axa Prioritară 6 a POIM - Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

În cadrul apelurilor de proiecte deschise pe obiectivele 6.1, 6.2 și 6.4, cu o alocare totală de aproximativ 174 milioane euro, se finanțează următoarele activități:

 • realizare şi/sau modernizare a capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz, respectiv a capacităților de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală, precum și investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării Sistemului Electric Național (OS 6.1)
 • implementare a sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali (OS. 6.2)
 • realizare / modernizare a centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz natural şi biomasă și a centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale (OS. 6.4)

Pot depune proiecte:

 • Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT), subdiviziunile administrativ-teritoriale și Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu;

 • Societăţile care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării;

 • Operatorii de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie (OS. 6.1)

 • Societăţile cu personalitate juridică din industrie mari consumatori de energie care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice. (OS. 6.2)

 • Societăţile din industrie și reprezentanții desemnați ai unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tone echivalent petrol/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an (OS. 6.4)

Valoarea maximă a grantului:

 • 15 mil. euro pentru realizarea/ modernizarea centralelor electrice de cogenerare (OS 6.4), și pentru realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz, respectiv a capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală (6.1 producție),
 • 5 mil. euro pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice (OS 6.1 distributie)
 • 200.000 euro pentru sistemele de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali (OS 6.2)

Acțiunea de promovare se înscrie în aria preocupărilor constante ale MFE pentru sprijinirea agenților economici și unităților administrative teritoriale în vederea intensificării utilizării resurselor regenerabile locale de energie, creșterii eficientei energetice la marii consumatori industriali și stimulării realizării sau modernizării centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienta în cadrul societăților comerciale din industrie, prin utilizare facilitaților oferite de Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Sursa: MFE

Vizualizări: 193