Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCA: S-a lansat ghidul solicitantului ce vizează creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă a lansat Cererea de Proiecte nr CP 9/2018 „Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie să se încadreze în:

  • Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente;
  • Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Cererea de proiecte se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

  • Cod apel: POCA/349/2/2 (CP9/2018);
  • Titlu: CP 9/2018 - Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri vor contribui la următoarele rezultate de program: aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice; îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției.

Prezenta cerere de proiecte, din cadrul mecanismului competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă de 18.000.000,00 lei:

  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 500.000,00 lei;
  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 6.000.000,00 lei.

Cererea de proiecte are drept solicitanți eligibili Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Camera Deputaţilor – Serviciile Camerei Deputaţilor/Senatul României – Serviciile Senatului Român. Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 13 iulie 2018, ora 14.30. Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.

Click aici pentru a vedea Ghidul solicitantului CP9/2018.

Sursa: AM POCA

Vizualizări: 356