Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Lansarea primelor solicitari de propuneri de proiecte pentru finantare prin Programul ESPON 2013

Pe data de 21 ianuarie 2008, la Bruxelles, a fost lansat programul european de cercetare teritorială ESPON 2013, care se realizează cu co-finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională. Programul se adresează instituţiilor care realizează activităţi de cercetare, experţilor de renume din cercetare şi din domeniul politicii de dezvoltare teritorială, dar şi autorităţilor publice cu competenţe în domeniul dezvoltării teritoriale.

Primele apeluri pentru depunerea de propuneri de proiecte şi pentru exprimarea interesului sunt următoarele:

1. Apel pentru propuneri de proiecte (Call for proposals) – în cadrul Priorităţii1 „Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii: furnizarea de date privind tendinţele teritoriale, perspectivele şi impactul politicilor sectoriale”. Temele de cercetare aplicată pentru care se pot întocmi studii şi bugetul pentru fiecare temă sunt următoarele:

1.   
Oraşe şi aglomerări urbane: funcţionalitate şi potenţial de dezvoltare pentru asigurarea competitivităţii şi coeziunii europene 1.000.000 EUR
2. Oportunităţi de dezvoltare a diferitelor tipuri de zone rurale 700.000 EUR
3. Fluxuri demografice şi migratorii care afectează regiunile şi oraşele europene 1.000.000 EUR
4. Schimbările climatice şi efectele teritoriale asupra economiilor regionale şi locale 1.000.000 EUR
5. Efectele creşterii preţurilor energiei asupra competitivităţii regionale 700.000 EUR
6. Evaluarea impactului teritorial al politicilor europene 1.000.000 EUR


2. Apel pentru exprimarea interesului (Call for Interest) în cadrul Priorităţii 1, în vederea selectării experţilor pentru constituirea grupului de experţi care asigură suportul ştiinţific pentru îndrumarea proiectelor de mai sus - Sistemul de Suport Ştiinţific (SSS) al programului.

3. Apel pentru exprimarea interesului (Call for Interest) - in cadrul Priorităţii 2 „Analize focalizate spaţial, realizate la cererea utilizatorilor: elaborarea de modele de dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii ţinând cont de situarea acestora în context european”. Factorii de decizie din domeniul dezvoltării teritoriale sunt invitaţi să propună teme pentru elaborarea de studii de cercetare privind teritoriul asupra căruia îşi exercită atribuţiile; dintre acestea se vor selecta temele care vor fi propuse spre cercetare.

4. Apel pentru propuneri de proiecte (Call for Proposals) în cadrul Priorităţii 3 – proiecte privind crearea şi dezvoltarea de baze de date ESPON „Platforme şi instrumente ştiinţifice: producerea de indicatori teritoriali comparabili şi de instrumente analitice” (buget maxim 1.300.000 euro).


Pachetele de aplicaţii pentru potenţialii beneficiari sunt disponibile pe site-ul Programului ESPON, la: http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/1502/index_EN.html.

Data limită pentru depunerea propunerilor sau exprimarea interesului pentru participarea la licitaţiile menţionate este 22 martie 2008. Formularul de aplicare, în format Excel predefinit, va fi disponibil pe site-ul Programului ESPON, începând cu data de 15 februarie 2008. Pentru pregătirea formularului de aplicare, pe site-ul programului sunt disponibile informaţii despre cuprinsul acestui document.

Documentele de aplicatie pentru programul ESPON si fisa de prezentare a programului le puteti gasi pe www.fonduri-structurale.ro sectiunea Programe de Cooperare Interregionala.

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de Autoritate Naţională a Programului ESPON în România, vine în sprijinul potenţialilor beneficiari pentru identificarea partenerilor din alte state participante la program, prin portalul www.infocooperare.ro.

De asemenea puteţi transmite întrebările dumneavoastră Unităţii de Coordonare a Programului din Luxemburg la adresele de email: procedures@espon.eu (pentru procedura de aplicare) şi content@espon.eu (pentru conţinutul formularului) sau Autorităţii Naţionale a Programului ESPON în România - espon2013@mdlpl.ro.
Sursa: MDLPL

Vizualizări: 60