Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POC: S-a lansat competiţia pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat aferente institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

Ministerul Cercetării și Inovării a anunţat lansarea competiţiei pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2018 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI. Competiţia privind evaluarea şi ierarhizarea solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii se desfăşoară în conformitate cu Ordinul Ministrului Nr. 364 din data de 05.04.2018 pentru aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii şi a componenţei comisiei de evaluare. Termenul limită pentru depunerea solicitărilor de investiţii este: 20.04.2018, ora 14.00.

Fondul alocat de la bugetul de stat pentru investiţii, pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării pe anul 2018, este de 22,500 mii lei şi este repartizat după cum urmează:

  • 8.500 mii lei - cap. C b) dotări independente;
  • 4.000 mii lei - cap. C d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările;
  • 10.000 mii lei - cap. C f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, probe tehnologice şi teste şi de execuţie privind reparaţiile capitale, inclusiv cheltuieli pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.

Numărul maximum de obiective/proiecte de investiţii ce pot fi depuse pentru fiecare solicitant este de 2 obiective/proiecte de investiţie pentru fiecare INCD solicitant, inclusiv subunități ale acestuia. În limita fondurilor, se va asigura finanțarea pentru proiectul/obiectivul declarat prioritar de către INCD.

Modalitatea de transmitere a solicităriior de investiţii:
  • Pe suport hârtie şi format electronic: 1 exemplar pe suport de hârtie şi o copie electronică pe CD, în plic sigilat, pe adresa: Ministerul Cercetării și Inovării, Registratura MCI/ Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 - Bucureşti;
  • Documentele se transmit obligatoriu pe adresele de e-mail ale secretariatului tehnic.

Descarcă Ordinul și Metodologia de analiză, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat.

Sursa: MCI

Vizualizări: 228