Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Italia, Spania si Regatul Unit au programele de dezvoltare rurala aprobate

Pe langa Romania, Comitetul pentru dezvoltare rurală (format din reprezentanții celor 27 de state membre) a emis miercuri, 20 februarie,  un aviz favorabil si pentru  programele de dezvoltare rurală ale Italiei (Molise),Spaniei (Andalucía, Aragón, Asturias, La Rioja și Comunidad Valenciana) și Regatului Unit (Țara Galilor) pentru perioada de finanțare 2007-2013. Aceste programe sunt destinate să asigure infrastructura, să creeze noi surse de venit pentru zonele rurale, să promoveze creșterea și să combată șomajul. Comisia va adopta în mod oficial programele în următoarele săptămâni. Aprobarea programelor pentru alte țări și regiuni este prevăzută să aibă loc în decursul următoarelor luni.

„Am ajuns aproape la sfârșitul seriei de programe de dezvoltare rurală care trebuie aprobate de comitet, 85 de programe din totalul de 93 fiind deja acceptate”, a declarat Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. „O politică mai intensă de dezvoltare rurală este absolut vitală pentru viitorul zonelor noastre rurale. Fondurile acordate permit nu numai diversificarea sectorului, ci și finanțarea unor proiecte de mediu extrem de importante și crearea de locuri de muncă în alte sectoare decât agricultura.”

Programe aprobate

în milioane EUR

Țara sau regiunea

Total finanțare publică

Contribuția FEADR

Italia (Molise)

195

86

România

9 971

8 022

Spania (5 regiuni)
Andalucía
Aragón
Asturias
La Rioja
Comunidad Valenciana

2 565
1 094
414
201
486

1 882
402
295
51
162

Regatul Unit (Țara Galilor)

991

377

Context:

În contextul reformei fundamentale a politicii agricole comune (PAC), care a început în 2003, politica de dezvoltare rurală a fost și ea revizuită. După realizarea unei analize detaliate a politicii de dezvoltare rurală, inclusiv a unei evaluări complexe a impactului viitoarei politici de dezvoltare rurală, Comisia a prezentat o propunere în iulie 2004. În septembrie 2005, Consiliul a adoptat o nouă politică de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, caracterizată prin „continuitate și schimbare”.

Continuitate, pentru că pune în continuare la dispoziția statelor membre o serie de măsuri pentru care acestea primesc din partea Comunității sprijin financiar în cadrul programelor de dezvoltare regională integrate. Schimbare, pentru că modifică modul în care sunt elaborate aceste programe, accentul fiind pus pe conținutul strategic și pe dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. În acest scop, viitoarea politică de dezvoltare rurală se axează pe cele trei mari domenii de acțiune (denumite și axe), stabilite de comun acord:

  • ameliorarea competitivității agriculturii și silviculturii,
  • sprijinirea gestionării terenurilor și ameliorarea mediului și
  • ameliorarea calității vieții și promovarea diversificării activităților economice.

Sursa: Comisia Europeana

Vizualizări: 112