Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Reteaua ecologica Natura 2000 acopera aproximativ 17% din teritoriul tarii

Miercuri, 20 februarie, a avut loc conferința finală a proiectului „Implementarea rețelei Natura 2000 în România”, care a beneficiat de finanțare din partea Uniunii Europene prin intermediul programului Phare 2004.

Proiectul finalizat a creat premisele asigurării pe termen lung a protecției naturii și biodiversității în România, rețeaua ecologica Natura 2000 acoperind aproximativ 17% din teritoriul țării. România are un peisaj natural extraordinar fiind singurul stat membru din Uniunea Europeană cu cinci regiuni biogeografice, dintre care două (cea stepică şi pontică) nu au fost prezente în Uniunea Europeană până la momentul aderării României şi Bulgariei în 2007.

Proiectul Phare a inclus o serie de activități care să permită dezvoltarea viitoare a Rețelei Natura 2000 în România. Cea mai importantă activitate a proiectului a fost crearea bazei de date cu informații detaliate despre siturile Natura 2000 în România, respectiv habitatele și speciile de interes comunitar pentru care acestea au fost declarate. Baza de date elaborată în cadrul proiectului include 92 habitate și 197 pentru specii, incluzând un procent considerabil de specii de importanţă comunitară altele decât păsări. O altă activitate importantă în cadrul proiectului a fost consultarea factorilor cheie (instituții ale administrației publice centrale, regionale, locale, ONG-uri, administratorii/custozii ariilor naturale protejate, mediul academic si universitar, etc), cu privire la dezvoltarea rețelei în viitor și furnizarea de sesiuni de instruire, pe aspecte tehnice, personalului instituțiilor implicate în implementarea rețelei. 6 ateliere de lucru cu factorii cheie au fost realizate în perioada octombrie-noiembrie 2007.

Proiectul a inclus și o serie de activițăți de conștientizare a publicului larg cu privire la rețeaua ecologică Natura 2000, creând astfel bazele pentru o campanie de conștientizare la nivel național. Una dintre cele mai importante activități a constat într-o serie de 8 expoziții cu titlul “Natura 2000 în România”, care s-au desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2007 în toate regiunile de dezvoltare ale României.

„Finalizarea cu succes a acestui proiect si implementarea retelei Natura 2000 in Romania vor crea premisele necesare pentru conservarea habitatelor si speciilor de interes comunitar, reprezentand totodata un pas important in stoparea declinului biodiversitatii. Implementarea retelei in tara noastra se va face, respectand principiile dezvoltarii durabile, atat pentru protectia naturii cat si in folosul comunitatilor umane, care vor putea desfasura activitati economice, fara a aduce prejudicii factorilor de mediu”, a declarat Lucia Ana Varga, secretar de stat în cadrul Ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile, cu această ocazie.
„Proiectul finalizat astăzi a creat bazele necesare pentru implementarea rețelei ecologice Natura 2000 în România. Modul în care rețeaua va fi efectiv implementată în viitor va depinde de cooperarea celor implicați. Aș dori să menționez în acest context rolul extrem de important care revine autorităților locale, atât prin prisma relației lor directe cu cetățenii, cât și prin faptul că sunt cei mai importanți promotori de proiecte de dezvoltare la nivel local”, a declarat Owen Mountford, Șeful echipei de implementare a proiectului Phare 2004 „Implementarea Rețelei Natura 2000 în România” cu aceeași ocazie.
Rețeaua ecologică Natura 2000 reprezintă cea mai importantă rețea de situri la nivel european pentru protecția naturii, acoperind aproximativ 20% din teritoriul Uniunii Europene. Scopul său este de a conserva pe termen lung habitatele şi speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000. Rețeaua ecologică Natura 2000 susţine şi promovează practicile tradiţionale, asigurând beneficii economice şi sociale. Directiva Habitate promovează dezvoltarea durabilă la nivel local şi regional prin asigurarea unor cerinţe economice, sociale şi culturale, permițând desfăşurarea activităţilor care nu afectează în sens negativ conservarea habitatului sau speciilor pentru care a fost declarat situl.
Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabil

Vizualizări: 73