Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: A fost lansat apelul de proiecte pentru sprijinirea eficienței energetice în cadrul PI 3.1, operațiunea B - Clădiri publice, aferent regiunii Sud Vest Oltenia

MDRAP a aprobat Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Axa prioritară 3 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Investiţiile care se vor realiza în cadrul Operaţiunii B a Priorităţii de Investiţie 3.1 prin intermediul prezentului apel de proiecte, respectiv apelul de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, vizează regiunea de dezvoltare regională Sud Vest Oltenia.

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

  • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
  • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
  • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
  • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
  • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 - 2020.

Data şi ora începere depunere de proiecte: 04.05.2018, ora 10.00, iar data și ora închidere depunere de proiecte: 05.11.2018, ora 10.00

Click aici pentru a vedea ghidul solicitantului.

Sursa: AM POR

Vizualizări: 119