Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: A fost modificat ghidul solicitantului în cadrul apelului dedicat învăţământului profesional și tehnic și învățării pe tot parcursul vieții

MDRAP a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții,  Apel dedicat învățământului profesional și tehnic și învățării pe tot parcursul vieții.
 
Modificările care au fost făcute sunt:

  • Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare până la 10/07/2018, ora 12.00;
  • Actualizarea, corectarea și completarea Grilei ETF, includerea unor exemple de calcul a punctajului;
  • Reducerea pragului de calitate, astfel putând intră în etapă de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urmă evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte;
  • Avizul Ministerului Educației Naționale poate fi despus până în etapă de precontractare sub rezervă demonstrării de către solicitantul de finanțare a realizării demersurilor necesare obținerii Avizului înainte de depunerea cererii de finanțare.

Click aici pentru e vedea ghidul.

Sursa: AM POR

Vizualizări: 144