Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru Asistenta Tehnica

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) are drept obiectiv asigurarea unui proces eficient şi transparent de implementare a instrumentelor structurale în România, conform principiilor şi regulilor de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control.
Programul răspunde unor nevoi identificate pentru întregul sistem de management şi implementare a instrumentelor structurale, comune în unele cazuri pentru o categorie de actori.
Împreună cu celelalte programe operaţionale, POAT va contribui în mod substanţial la realizarea priorităţii tematice identificate în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, şi anume “Construirea unei capacităţi administrative eficiente”.
Pentru a asigura cel mai eficient mod de utilizare a instrumentelor structurale, în conformitate cu acquis-ul comunitar şi politicile comunitare relevante, fiecare stat membru are obligaţia monitorizării, evaluării şi controlului cheltuielilor din instrumentele structurale, precum şi a informării şi promovării asistenţei financiare şi sistemului de implementare.
Axele prioritare de asistenţă tehnică din cadrul fiecărui program operaţional vor oferi asistenţă specifică procesului de pregătire a proiectelor, monitorizare, evaluare şi control, precum şi activităţilor de comunicare care să asigure o publicitate corespunzătoare, în conformitate cu specificitatea fiecărui program operaţional.
Această asistenţă specifică se va completa cu instrumentele orizontale de asistenţă care răspund necesităţilor comune tuturor structurilor şi actorilor implicaţi în gestionarea şi implementarea instrumentelor structurale, cu dezvoltarea unui Sistem Unic de Management al Informaţiei capabil să furnizeze informaţii transparente cu privire la absorbţia fondurilor, precum şi cu activităţi orizontale în vederea conştientizării publicului cu privire la rolul sprijinului comunitar şi a asigurării unei înţelegeri de ansamblu asupra intervenţiilor instrumentelor structurale.
Aceste trei domenii generale de intervenţie presupun pregătirea şi implementarea unui program operaţional orizontal de asistenţă tehnică.
Celelalte Autorităţi de Management (AM) pot primi sprijin prin POAT în vederea implementării operaţiunilor utile părţilor implicate în două sau mai multe programe operaţionale.
În acelaşi timp, POAT oferă sprijin sporit procesului de coordonare şi sistemului de control financiar şi audit.
Descarca Ghidul Solicitantului.
Sursa: Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Vizualizări: 46