Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

21 de firme private din Regiunea Vest au semnat contracte de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

În cadrul unui eveniment desfășurat la data de 29 martie 2018, s-au semnat 21 contracte de finanțare cu firme din Regiunea Vest. Proiectele contractate cumulează o valoare totală de 12,63 milioane euro, finanțarea nerambursabilă fiind de 6,28 milioane euro (la cursul Inforeuro de 4,6513 lei/euro). Finanțarea nerambursabilă obținută de aceste firme este acordată în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1A. – Microîntreprinderi și Prioritatea de investiții 2.2 IMM.

Firmele care vor primi finanțare activează în sectoarele construcții, industria prelucrătoare (fabricare beton, producție tuburi, țevi, profile tubulare si accesorii din otel, operațiuni mecanică generală, fabricare instrumente și dispozitive pentru masură, verificare și control, piese si accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, subansambluri electronice, producție mobilă), recuperarea materialelor reciclabile sortate, activități de televiziune, dar și în domeniul hotelier, prelucrare date, arhitectură, precum și sănătate umană și centre de fitness.  Prin implementarea acestor proiecte vor fi construite și modernizate spații de producție/servicii și se vor achiziționa echipamente, inclusiv programe informatice, care vor contribui la creșterea competitivității economice, la dezvoltarea de noi produse sau servicii și vor genera 60 de locuri noi de muncă.

12 din cele 21 contracte semnate au fost depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1A Microîntreprinderi. De asemenea, celelalte 9 proiecte contractate astăzi au fost depuse în cadrul apelului de proiecte 2.2. IMM. La nivelul regiunii Vest, în cadrul POR 2014-2020, au fost contractate până în prezent 260 proiecte, în valoarea totală de 235,96 milioane euro, valoarea nerambursabilă fiind de 189,48 milioane euro.

  • În cadrul Priorității de investiții 2.1. Microîntreprinderi sunt contractate 194 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 29,66 milioane euro, reprezentând 107,62% din alocarea regională;
  • În cadrul Priorității de investiții 2.2. IMM sunt contractate 30 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 16,82 milioane euro, reprezentând 82,61% din alocarea regională.

Click aici pentru a vedea lista cu cele 21 proiecte.

Sursa: ADR Vest

 

Vizualizări: 91