Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: S-au lansat apeluri de proiecte care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

A fost aprobată versiunea finală a „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD“, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România“ din cadrul Axei prioritare 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii“ a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI se adresează orașelor și municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu excepția municipiilor reședință de județ, din șapte regiuni de dezvoltare ale României, prezentate în Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România: Nord-Est, Sud-Est (exceptând zona ITI Delta Dunării), Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/ITI se adresează oraşelor din Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, aşa cum aceasta este descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), aprobată prin H.G. nr. 602/2016, cu excepția municipiului reședință de județ Tulcea. Prin urmare, în acest apel sunt eligibile UAT orașele Măcin, Babadag, Isaccea și Sulina.

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/SUERD se adresează orașelor și municipiilor sub 100.000 de locuitori din 11 județe riverane fluviului Dunărea, respectiv din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța (din regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Sud-Est), cu excepția municipiilor reședință de județ. Acest apel nu se adresează oraşelor din judeţul Tulcea, întrucât acestea sunt eligibile în cadrul apelului dedicat Zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării. 

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MySMIS, începând cu data de 30.04.2018, ora 12.00 până la data de 30.08.2018, ora 12.00. Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

În octombrie 2017, în cadrul Comitetului de Monitorizare POR s-a decis introducerea Axei prioritare 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”. Cu o alocare de 200 milioane euro, noua axă urmărește îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, precum și incluziunea socială a populației defavorizate, prin sprijinirea investițiilor în infrastructura de bază, centre sociale, comunitare etc. Pentru mai multe detalii, click aici.

Click aici pentru a vedea ghidul.

Sursa: AM POR și ADR Nord-Vest

Vizualizări: 637