Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: A fost publicat apelul de proiecte non-competitiv pentru conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural în regiunea Vest

Ghidul Solicitantului -  Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent axei 5, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural” pentru Regiunea de Dezvoltare Vest a fost aprobat pe 27.03.2018, prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Acest ghid este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în regiunea Vest și conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.

Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100.000 euro şi 5 milioane euro. Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ-Teritoriale, unităţi de cult, organizaţii nonguvernamentale, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ 3 luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 16.04. 2018, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicaţia MySMIS până la data de 16.07.2018, ora 12:00.

Apelul este de tip non-competitiv având la bază principiul „primul venit - primul servit", cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Click aici pentru a vedea Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte pentru regiunea Vest, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Sursa: AM POR

Vizualizări: 171