Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: S-a modificat ghidul solicitantului în cadrul apelului de proiecte grup vulnerabil „copii"

Autoritatea de Management POR a anunțat modificarea ghidului solicitantului în cadrul apelului de proiecte grup vulnerabil „copii". Una dintre modificări face referire la ratele de cofinanțare, astfel:

Pentru solicitanţii de drept public

  • Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maximum 85 % din totalul cheltuielilor eligibile;
  • Rata cofinanţării Buget de Stat: maximum 13 % din totalul cheltuielilor eligibile;
  • Rata cofinanţării beneficiar: minimum 2 % din totalul cheltuielilor eligibile.

Pentru solicitanţii de drept privat (dacă participă la finanțare):

  • Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maximum 85 % din totalul cheltuielilor publice;
  • Rata cofinanţării Buget de Stat: maximum 15 % din totalul cheltuielilor publice;
  • Rata cofinanţării beneficiar: minimum 2 % din totalul cheltuielilor eligibile.

În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de solicitantul de finanţare.

O altă modificare face referire la certificatul de atestare fiscală, acesta trebuie să fie în termen de valabilitate şi trebuie să dovedească faptul că solicitantul a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare. În ceea ce privesc clarificările, un proiect va fi acceptat în urmatoarea etapă a procesului de selecție în condițiile în care, în urma răspunsului la clarificarile solicitate, s-au bifat cu DA toate criteriile menționate în Grila CAE (a se vedea Anexa 2 la prezentul ghid: Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii).

Descarcă ghidul aferent obiectivului specific 8.3 C - grup vulnerabil „copii".

Sursa: AM POR

Vizualizări: 438