Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Am aflat „soluția” Guvernului la absorbția cheală pe POCU: Retragerea personalității juridice a Organismelor Intermediare Regionale

Pe masa Guvernului se află în pregătire un act normativ prin care urmează să fie retrasă personalitatea juridică a celor 8 Organisme Intermediare Regionale (OIR) responsabile de implementarea Programului Operațional Capital Uman. Surse au explicat pentru fonduri-structurale.ro că motivul pentru care Guvernul intenționează să retragă personalitatea juridică a acestor organisme intermediare este „lipsa abordării unitare”.

Asigurarea abordării unitare este, în primul rând, responsabilitatea Autorității de Management (AM). Documentele cu caracter normativ clare (ghiduri, contracte de finanțare, ordine, proceduri operaționale de lucru, utilizare sistem informatic), buna coordonare și managementul exercitat de Autoritatea de Management ar trebui să asigure caracterul unitar al abordării.

În locul stabilirii unor procese interne care să garanteze abordarea unitară a problemelor pe care ofițerii din Organismele Intermediare le întâmpină în procesul de sprijinire a beneficiarilor, Guvernul este pe cale de a lua o măsură care riscă să anuleze progresele în implementarea finanțărilor europene pe care autoritățile din România au reușit să le înregistreze de la aderarea la Uniunea Europeană.

Cum au performat Organismele Intermediare Regionale în cadrul POSDRU, precursorul POCU

În perioada 2008 – 2012, când Autoritatea de Management gestiona o parte considerabilă a proiectelor POSDRU, au existat o serie de deficiențe în implementarea Programului, care au dus inclusiv la suspendarea acestuia de către Comisia Europeană. Conform surselor fonduri-structurale.ro, parte din deficiențele de sistem identificate de CE și Autoritatea de audit au fost atribuite lipsei de descentralizare.

În acea perioadă, Organismele Intermediare Regionale nu aveau delegate toate atribuțiile privind controlul și monitorizarea proiectelor pe care le au în prezent. Pe măsura înmulțirii misiunilor de audit și a recomandărilor cuprinse în rapoartele auditorilor, s-au impus descentralizarea și transferul funcțiilor, precum și al proiectelor către Organismele Intermediare Regionale.

Prestația Organismelor Intermediare Regionale a ajutat atât la atingerea obiectivelor de țară aferente POSDRU, cât și la ridicarea suspendării Programului dispuse în cadrul exercițiului financiar trecut de către Comisia Europeană. Beneficiarii au apreciat deschiderea unor ofițeri din cadrul unor Organisme Regionale, dar au și deplâns excesele și lipsa de înțelegere din relația cu alți astfel de ofițeri.

Din sursele noastre, urmare a misiunii Autorității de Audit de închidere a POSDRU 2007 - 2013, Organismele Intermediare Regionale și-au închis recomandările, în timp ce Autoritatea de Management încă „mai lucrează” la acestea.

La acest moment implementarea POCU este departe de a fi performantă, beneficiarii reclamând neclarități evidente în sistemul procedural. În acest context, ne întrebăm dacă prin revenirea la forma de funcţionare de la începutul implementării POSDRU 2007-2013, prin retragerea personalităţii juridice care presupune restrângerea atribuţiilor şi competenţelor OIR, nu va fi afectată eficiența și-așa firavă a implementării POCU care este, în continuare, codaș la absorbția fondurilor pe perioada 2014 – 2020 (0% absorbție efectivă conform celor mai recente date)? Din punct de vedere instituțional, retragerea personalității juridice a acestor organisme înseamnă revenirea la o formă de organizare decretată în mod categoric deficitară de către Comisia Europeană.

Cum rămâne cu acreditarea sistemului de management pentru POCU?

În condițiile în care Organismele Intermediare Regionale ar deveni direcții fără personalitate juridică, nu s-ar mai asigura cadrul necesar pentru definirea și existența responsabilităților și obligațiilor organismelor intermediare separate de cele ale Autorității de Management, conform principiului separării funcțiilor. De subliniat aici şi faptul că acreditarea pentru perioada de programare 2014-2020 a fost acordată de către Autoritatea de Audit în varianta cu Organismele Intermediare Regionale ca instituţii publice cu personalitate juridică, iar pierderea acesteia conduce la necesitatea reluării procesului de acreditare a autorităţilor cu rol de management şi control în cadrul POCU 2014-2020. Ne amintim că sistemul de management al POCU a fost acreditat abia în august 2017, în al patrulea an al cadrului bugetar 2014 – 2020. Desemnarea sistemelor de management și control pentru programele operaționale este condiție esențială pentru efectuarea rambursărilor de la CE. 

De ce nu avem o consultare publică pe acest subiect?

Deși beneficiarii fondurilor nerambursabile au cerut în repetate rânduri transparență și consultări publice reale cu privire la schimbările care afectează relația lor cu finanțatorul, se pare că, din nou, Guvernul ia măsuri fără a analiza opiniile tuturor părților interesate și fără a publica o analiză a activității structurilor de management și monitorizare în cadrul POCU. Un blocaj determinat de schimbarea, din nou, a regulilor în timpul jocului va afecta în primul rând beneficiarii și în mod iremediabil impactul pe care programul îl poate genera în rândul comunităților susținute.  

Dragoș Jaliu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 3328