Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Regiunea Vest: Înscrierea în grupul țintă al proiectului „Atelierul de antreprenori”

Regiunea Vest: Înscrierea în grupul țintă al proiectului „Atelierul de antreprenori”

Au început înscrierile în grupul țintă al proiectului „Atelierul de antreprenori” implementat de Universitatea de Vest din Timișoara împreună cu noi, Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro. 

Grupul țintă va fi format din minimum 307 de persoane fizice din categoriile: șomeri, persoane inactive, studenti, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în Regiunea Vest (județele Timiș, Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin);
 2. au vârsta peste 18 ani;
 3. au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Vest (județele: Timiș, Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin);
 4. au absolvit cel puțin studii gimnaziale (minimum 8 clase);
 5. nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile, respectiv la cursuri de formare antreprenorială cofinanțate din fonduri publice nerambursabile.

Recrutarea grupului țintă va fi realizată în conformitate cu Metodologia de selecție a proiectului și va consta în parcurgerea următoarelor etape:

1. Descărcarea metodologiei de selecție și a formularelor specifice. 

a) Pentru a deveni oficial membrii ai grupului nostru țintă și pentru a putea participa la cursurile de antreprenoriat vă rugăm să completați și ne transmiteți prin email scanate (la antreprenoriat@fonduri-structurale.ro) următoarele documente:
 • Formular de pre-înscriere (semnat, scanat) – anexa 2;
 • Scurta descriere a ideii de afacere (semnat, scanat) – anexa 5;
 • Copie a cărții de identitate;
 • Copie după ultima diplomă de studii absolvite;
 • Pentru tinerii până în 24 de ani (inclusiv), se solicită un document vizat care să ateste că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ sau este angajat;
 • Declarația candidatului de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (semnat, scanat) - anexa 3;
 • Declarația candidatului că nu a mai participat la cursuri de formare antreprenorială finanțate din fonduri publice (Declarația privind evitarea dublei finanțări) (semnat, scanat) -– anexa 4;
Descarcă metodologia de selecție
Descarcă formulare (format editabil)

 

b) Persoanele interesate să facă parte din Grupul țintă al proiectului pot solicita informații suplimentare pe adresa antreprenoriat@fonduri-structurale.ro

2. Depunerea dosarelor de candidatură.

Pentru a deveni oficial membru în Grupul țintă și pentru a participa la cursul de formare antreprenorială, fiecare candidat va transmite dosarul de înscriere conform metodologiei de mai sus la antreprenoriat@fonduri-structurale.ro. 

3. Analiza dosarelor de candidatură.

În termen de 7 zile calendaristice de la primire, dosarul candidatului va fi evaluat în baza grilei de evaluare din metodologia de selecție, de către o comisie de selecție.

4. Selectarea dosarelor de candidatură.

Selecția se va realiza în două etape. În etapa I (eliminatorie) se vor  verifica îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, iar în etapa II se va analiza din punct de vedere calitativ aplicația candidatului declarat admis după etapa 1.

În selectarea grupului țintă se va respecta promovarea egalității de șanse între femei și bărbați.

Se va avea în vedere ca din fiecare județ al regiunii de dezvoltare Vest în care se implementează proiectul să participe la cursurile de formare antreprenoriala cel puțin câte 30 de persoane.

Procesul de selecție a grupului țintă se realizează în perioada martie – august 2018.

5. Comunicarea rezultatelor analizei dosarelor de candidatură.  

Fiecare candidat va fi anunțat privind admiterea sau respingerea dosarului său de candidatură. De asemenea, rezultatele procesului de analiză a dosarelor vor fi comunicate public.

Vă invităm să vă înscrieți în Grupul țintă și să participați la activitățile proiectului “Atelierul de antreprenori”.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non–agricol din zona urbană, Schema de ajutor de minimis: Romania Start-Up Plus.

Valoarea totală a proiectului: 9.190.004,86 lei, din care 9.093.828,76 lei finanțare prin Programul Operațional Capital Uman.

Date de contact:

Manager de proiect: Conf. Univ. Dr. Ovidiu Megan

Universitatea de Vest din Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, nr.4, Et. 1, sala DAIP (vis-a- vis de Aula Magna), Timișoara, jud. Timiș    

Telefon: 0256-592338,

E-mail: atelieruldeantreprenori@e-uvt.ro;

Expert informare P1: Raluca Prelucă 

Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro 

Telefon: 0725072533

E-mail: antreprenoriat@fonduri-structurale.ro 

Vizualizări: 187