Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

100 milioane euro pentru IMM-uri prin JEREMIE

În data de 18 februarie 2008, a avut loc la sediul Ministerului Economiei şi Finanţelor semnarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Fondul European de Investiţii (FEI), privind programul JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Resurse europene comune pentru întreprinderile mici şi mijlocii) în România.

Acordul de finanţare a fost semnat din partea Guvernului României de către dl. Varujan Vosganian, Ministrul Economiei şi Finanţelor, iar din partea FEI, de către dl. Francis Carpenter, director executiv.

Acordul de finanţare reglementează colaborarea cu FEI în ceea ce priveşte implementarea programului JEREMIE în România, convenită în baza Memorandumului de înţelegere semnat în data de 23 ianuarie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Fondul European de Investiţii, aprobat şi publicat prin Hotărârea Guvernului nr.776/2007.

Prin acest Acord de finanţare, FEI este numit unic manager al programului JEREMIE în România, urmând ca această instituţie să asigure administrarea a 100 mil. EUR din sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană din contribuţia Fondurilor Structurale şi de Coeziune la programele operaţionale, mai precis din fondurile Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” în vederea implementării domeniului major de intervenţie „Accesul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii la finanţare” din cadrul axei prioritare 1 - „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”.

Instrumentul financiar JEREMIE constituie o serie de acţiuni coerente menite să optimizeze utilizarea fondurilor europene pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM-urilor prin instrumente financiare de tipul schemelor de garantare şi contragarantare, fonduri de capital de risc şi microcreditare. Produsele financiare vor fi oferite prin programul JEREMIE în condiţii de piaţă, încurajându-se astfel iniţiativa privată.

Prin instrumentul JEREMIE se va asigura un acces mai bun la finanţare pentru IMM-uri, contribuindu-se în mod semnificativ la stimularea antreprenoriatului, creşterea competitivităţii întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă.

Autoritatea de Management care coordonează Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” va colabora direct cu FEI în vederea implementării eficiente a operaţiunilor, cu respectarea reglementărilor naţionale şi europene aplicabile.
Sursa: Ministerul Economiei si Finantelor

Vizualizări: 64