Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

La SNSPA sunt deschise înscrierile la programul postuniversitar „Audit intern și guvernanță”!

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), prin Facultatea de Administraţie Publică lansează programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă Audit intern și guvernanță. Programul este organizat pentru a răspunde necesității de implementare a standardelor internaționale și cerințelor legale în domeniul auditului intern și guvernanței astfel încât să asigure formarea și dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor cu scopul îmbunătățirii activităților și proceselor interne din organizații. 

Înscrierile se fac în perioada 5-28 martie 2018.

Informații suplimentare despre program se găsesc aici.

Programul oferă cursuri care acoperă întreaga gamă de interes din domeniul auditului intern și guvernanței și se adresează:

 • auditorilor interni; 
 • auditorilor externi, care pot fi solicitați a executa/evalua misiuni de audit intern;
 • directorilor/managerilor și membrilor consiliilor de adminsitrație/supraveghere;
 • conducătorilor entităților publice – manageri/ordonatori de credite; 
 • personalului companiilor naționale, regiilor autonome și societăților care implementează procesul de guvernanță corporativă urmărind prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (actualizată cu Legea 111/2016);
 • membrilor Comisiei de monitorizare (conducătorii structurilor funcționale) act normativ;
 • membrilor Echipei de gestionare a riscurilor;
 • personalului implicat în activitățile de implementare și monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.
 • experților în managementul proiectelor de investiții;
 • responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal.

Programul postuniversitar Audit Intern şi Guvernanţă se adresează profesioniștilor din categoriile profesionale/funcțiile enumerate mai sus, absolvenți de învățământ superior, indiferent de specializarea urmată.

Cursuri (module studiate):

 • Guvernanța corporativă. Aplicații practice pentru sectorul public;
 • Managementul riscurilor și control intern managerial;
 • Standarde, proceduri și tehnici de audit intern;
 • Auditul și evaluarea financiară a proiectelor europene;
 • Managementul performanței;
 • Management strategic organizațional;
 • Gestiunea contabilă și administrarea finanțelor publice;
 • Guvernanța digitală și securitatea informațiilor;
 • Guvernanță publică, stat de drept și conformitate administrativă.

Absolvenţii programului primesc un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi eliberat de SNSPA, însoţit de un supliment descriptiv care conţine durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele dobândite în domeniul auditului intern și guvernanței.

Taxa de participare la curs este de 2000 lei.

Conform SNSPA, cursurile se desfășoară, de regulă, în ultima parte a săptămânii, după cum urmează:

 • Vinerea, în intervalul orar 16:00-20:00;
 • Sâmbăta și Duminica, în intervalul orar: 9:00-16:00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul SNSPA din București, Bd. Expoziției nr. 30 A, etaj 6 (secretariat).

Mai multe detalii la nr. de telefon: 0372.249.786 (Ani Suciu, secretar șef)

Vizualizări: 859