Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

România: Aviz motivat pentru netranspunerea normelor privind impactul asupra mediului

Comisia a solicitat României, Finlandei și Luxemburgului să își adapteze legislația națională pentru a lua în considerare modificările din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE). Scopul directivei menționate este de a asigura efectuarea unei evaluări adecvate a impactului pentru proiecte, înainte de aprobarea acestora.

În iulie 2017, Comisia Europeană a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva celor trei state membre. În România, legislația este în curs de elaborare pentru a transpune integral directiva. Prevederile lipsă nu au fost încă complet încorporate în legislația Luxemburgului, deoarece legislația actuală privind evaluarea de impact este în curs de revizuire. În ceea ce privește Finlanda, deși partea continentală a transpus directiva, insula Åland trebuie încă să introducă modificările necesare în legislația sa. Întrucât cele trei țări nu au transpus încă integral normele UE în legislațiile lor naționale, Comisia a emis un aviz motivat. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea acestuia, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Acestea vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE și au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în martie, grupate pe domenii de politică, includ 19 scrisori de punere în întârziere, 22 avize motivate și 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 161 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 179