Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU va prelungi perioada de depunere a proiectelor cu privire la optimizarea ofertelor de studii din învățământul superior până la data de 27 aprilie

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a anunțat că va prelungi, până la data de 27 aprilie, apelul nr. 320 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”. Conform comunicatului oficial, prelungirea se va face printr-un corrigendum la Ghidul Solicitantului (care va fi emis, cel târziu, în data de 12 martie), potențialii beneficiari fiind rugați să nu transmită deocamdată proiecte prin sistemul informatic MySMIS.

Potrivit MFE, modificările survenite prin corrigendum vin în sprijinul beneficiarilor, fiind solicitate de aceștia după finalizarea procesului de consultare publică și lansarea apelului de proiecte. Integrarea acestor observații în Ghid se face în contextul în care, până la acest moment, nu a fost înregistrat niciun proiect.

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului competitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 6/ PI 10.ii / OS 6.7, 6.9, 6.10 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 144.295.248 euro (contribuția UE și contribuția națională) pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).

Tipurile de activități eligibile pentru finanțare în cadrul acestui apel de proiecte vizează, în principal, dezvoltarea și realizarea de proiecte pilot cu privire la furnizarea de cursuri aplicate adresate studenților din ciclul de studii de licență/cursanților, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă în elaborarea ofertei de studii, universitățile vor avea contribuții relevante la optimizarea structurii economice, sociale și culturale a localităților și regiunilor în care se află și vor stimula inovația în variate alternative.

Apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene nr.7341/29.12.2017, se bazează pe prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” aferent Obiectivelor Specifice: 6.7 „Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și nonuniversitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile”, 6.9 „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” și 6.10 „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

Sursa: MFE

Vizualizări: 694