Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Risc de dezangajare de jumătate de miliard de euro în 2018. Guvernul vrea să rezolve problema prin proiecte retrospective

Guvernul are în plan modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Conform unui proiect de modificare a actului normativ publicat de MDRAP, suma FEDR posibil a fi dezangajată la nivelul POR în acest an este de 561,73 milioane de euro.

Nota de fundamentare a proiectului de OUG menționează că „ținta minimă de realizat pentru evitarea dezangajării fondurilor europene în anul 2018, la nivelul Programului Operațional Regional este în sumă de 858,8 milioane euro. Până în prezent, suma FEDR realizată la nivelul programului este în valoare de 60,84 milioane euro, din care 26,97 milioane euro au fost solicitați spre rambursare de la CE. Conform graficelor de depunere a cererilor de rambursare transmise de beneficiari, valoarea FEDR previzionată a fi declarată până la sfârșitul anului 2018 este de 236,23 milioane euro. Rezultă astfel o sumă FEDR posibil a fi dezangajată la nivelul Programului Operațional Regional în valoare de 561,73 milioane euro.

Proiecte retrospective/alternative doar dacă nu implică ajutor de stat/minimis

Soluția propusă de Guvern este utilizarea din nou a mecanismului proiectelor retrospective – decontarea în cadrul programului a unor cheltuieli eligibile deja efectuate de potențialii beneficiari ai proiectelor retrospective și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană.  

Proiectul de Ordonanță prevede autorizare AM POR „să încheie contracte/ decizii/ ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea în limita a 100% a sumelor alocate în euro aferente fiecarei axe prioritare din cadrul Programului operational regional pentru care se lansează apeluri de proiecte retrospective/ alternative în anul 2018, din Fondul european de dezvoltare regională şi cofinanţare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare. Valoarea cumulată a apelurilor lansate nu poate depăși cu mai mult de 100% alocarea la nivelul fiecărei axe prioritare”. Această prevedere nu se aplică axelor prioritare și priorităților de investiții pentru care se aplică regulile ajutorului de stat/de minimis (prioritățile dedicate mediului privat).

Programul Operațional Regional are în continuare una dintre cele mai slabe absorbții de fonduri europene - doar 0.37% din alocare la 2 februarie 2018 (cele mai recente date disponibile). 

Descarcă proiectul de Ordonanță de Urgență

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Bulevardul Libertății, nr. 16, sector 5, Bucureşti – Direcţia Generală Programul Operațional Regional, la adresa de e-mail laurentiu.caprian@mdrap.ro sau la numărul de fax 0372-111.630.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 3059