Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MEF va transfera 100 milioane euro catre fondul JEREMIE

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care stabileşte cadrul financiar general pentru plata contribuţiei financiare de către Guvernul României la fondul de participare JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Resurse europene comune pentru intreprinderile mici si mijlocii)

Noile reglementări sunt necesare pentru a face posibil accesul întreprinderilor mici şi mijlocii din România la finanţare în cadrul Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Implementarea acestui program are scopul de a stimula accesul la finanţare pentru întreprinderile mici si mijlocii şi dezvoltarea, pe termen lung, a antreprenoriatului şi contribuţia la un mediu de afaceri dinamic.
Plata contribuţiei financiare a Guvernului la fondul de participare JEREMIE se efectuează din sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană în vederea asigurării accesului la finanţare pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Potrivit actului normativ, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Plată, va efectua, în baza Acordului de finanţare, plata sumei de 100 milioane de euro către fondul JEREMIE intr-un cont deschis de Fondul European de Investiţii (FEI), organism desemnat să administreze acest fond de participare în România.
Prevederile actului normativ sunt aplicabile pe perioada derulării Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii.


Informaţii de background:

Odată cu aderarea la UE, România dispune de resursele Fondului European de Dezvoltare Regională şi intenţionează să aloce o parte a acestor resurse îmbunătăţirii accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii. La iniţiativa Comisiei Europene, Fondului European de Investiţii şi Băncii Europene de Investiţii a fost înfiinţat fondul de participare JEREMIE în România. Acesta are scopul de a derula o serie de acţiuni menite să optimizeze utilizarea Fondului European de Dezvoltare Regională pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM–urilor prin instrumente durabile.
Având în vedere că semnarea Acordului de Finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii este condiţionată de realizarea tuturor acţiunilor precedente, este necesară crearea bazei legale care să permită României plata contribuţiei financiare la fondul de participare JEREMIE. Primul pas a fost făcut anul trecut, prin adoptarea HG nr. 776/2007 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Fondul European de Investiţii privind fondul de participare JEREMIE în România, iar cel de-al doilea pas prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată astăzi de Guvern.
Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 45