Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Calendar lansări POCU: În luna februarie ar urma să se lanseze 12 apeluri pe POCU. Pe 22 februarie ar urma să se lanseze apelul dedicat economiei sociale

Conform Calendarului de lansări al Programului Operațional Capital Uman actualizat în ianuarie 2018, în luna februarie se anunță o perioadă aglomerată pentru cei ce au așteptat lansarea apelurilor dedicate incluziunii sociale și combaterii sărăciei, educației și competențelor sau relansarea apelurilor dedicate tinerilor NEETs.

Astfel, conform calendarului cu apeluri care se estimează a fi lansate până la 30 iunie 2018, câteva dintre apelurile care vor fi lansate în următoarea perioadă sunt:

 • AP 1 - Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”:
  • OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) și OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) – dată de lansare 14.02.2018 (conform calendarului publicat de MFE);
 • AP 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs:
  • OS 2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) și OS 2.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) – dată de lansare 14.02.2018 (conform calendarului publicat de MFE);
 • AP 3 - Locuri de muncă pentru toți:
  • OS 3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea  cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea  bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile și OS 3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă – dată de lansare 15.02.2018 (conform calendarului publicat de MFE);
 • AP 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei:
  • OS 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – dată de lansare 22.02.2018 (conform calendarului publicat de MFE);
 • AP 6 - Educație și competențe:
  • OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic, OS 6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare și OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive – dată de lansare 28.02.2018 (conform calendarului publicat de MFE).

Descarcă de aici calendarul.

Dana Pojoga, 

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 3222