Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: S-a publicat în consultare Ghidul Solicitantului pentru sprijinirea GALurilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Descarcă ghidul solicitantului

Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare în cadrul apelului pentru depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC).

Persoanele interesate sunt rugate să transmită observațiile/propunerile la adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro până la data de 16.02.2018.

Sursa: MFE

Vizualizări: 541