Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: S-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 10.1, apelul dedicat învățământului obligatoriu

Prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr. 1840/26.01.2018, s-a modificat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” – apel dedicat învățământului obligatoriu.

Cine sunt beneficiarii?

  • principalele tipuri de aplicanți eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei/ Consiliului Judeţean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică

Ce se va finanța?

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie – educaţionale anteprescolare și prescolară (creșe și grădinițe)
  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (scoli I – VIII)
  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice și şcoli profesionale)
  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Care este zona de acțiune?

  • urban și rural

Ce modificări mai apar?

  • în ceea ce privește tipul de activități ce pot fi executate prin POR, a fost modificată secțiunea 4.1 – Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor din cadrul Capitolului 4 - Criterii de eligibilitate și selecție astfel: Nu sunt eligibile proiectele ce propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire sau propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură.
  • o altă noutate vizează Capitolul 5 – Completarea cererilor de finanțare, secțiunea 5.3, privind anexele ce trebuie depuse odată cu cererile de finanțare. Pe lângă documentele statutare ale solicitantului prevăzute ințial, vor fi prezentate documentele privind constituirea Consiliului Judeţean şi documentele privind validarea mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean.

Învăţământul special, aşa cum este defint prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte.

Descarcă ghidul 10.1B învățământ obligatoriu - versiunea 26 ianuarie 2018

Surse: ADR Centru și ADR Muntenia

Documente
10.1B.rar
Vizualizări: 673