Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Lansarea cererilor deschise de proiecte pentru POS Transport 2007-2013

Ministerul Transporturilor lansează cererea deschisă de proiecte cu depunere continuă pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013 pentru următoarele Axe Prioritare şi domenii majore de intervenţie:
Axa Prioritară 1:

  • domeniul major de intervenţie 1.1 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7”
  • domeniul major de intervenţie 1.2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22” 
  • domeniul major de intervenţie 1.3 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18”
Axa Prioritară 2:
  • domeniul major de intervenţie 2.1 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale”
  • domeniul major de intervenţie 2.2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători” – operaţiunile aferente infrastructurii feroviare  
  • domeniul major de intervenţie 2.3 „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime” – operaţiunea aferentă portului maritim Constanţa.
Axa Prioritară 3:
  • domeniul major de intervenţie 3.2 „Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport”
  • domeniul major de intervenţie 3.3 „Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului”
Axa prioritară 4:
  • domeniul major de intervenţie 4.1 „Sprijinirea managementului eficient, implementării, monitorizării şi controlului POST”
  • domeniul major de intervenţie 4.2 „Sprijinirea activităţilor de informare şi publicare privind POST”
Proiectele eligibile în cadrul acestor Axe Prioritare/ domenii majore de intervenţie vizează modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de pe reţeaua TEN-T şi din afara reţelei TEN-T , îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport, precum şi minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului. De asemenea, proiectele ce vor fi finanţate prin axa de Asistenţă Tehnică vizează asigurarea unui management eficient al programului, precum şi promovarea şi publicitatea acestuia.
Începând cu 11 februarie, Autoritatea de Management pentru POST poate primi cereri de finanţare, continuu, până la data de 31 decembrie 2013 sau până la contractarea integrală a fondurilor alocate.
Beneficiarii eligibili sunt cei menţionaţi în Documentul Cadru de Implementare a POST.
Alocarea financiară indicativă pentru POST este de 5.697.664.305 Euro, din care 4.565.937.295 Euro contribuţie UE (FC şi FEDR) şi 1.131.727.010 Euro contribuţie naţională (buget de stat).

Descarca Ghidul Solicitantului
Sursa: MT

Vizualizări: 60