Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: ADR Sud-Est face precizări privind realizarea cererilor de plată și de rambursare în cadrul proiectelor

În cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020, „pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate și plătite în perioada de implementare a proiectului, fără a depăși data de 31.12.2023”.

ADR Sud–Est recomandă beneficiarilor ca la întocmirea graficelor cererilor de rambursare/plată și implicit la depunerea cererii de plată finală, să aibă în vedere că termenul maxim de verificare de 30 de zile lucrătoare pentru verificarea și plata cererii finale. Pentru respectarea clauzei menționate din contractul de finanțare, ADR Sud – Est recomandă beneficiarilor să facă demersurile necesare în vederea depunerii cererii de plată finală cu cel puțin 2 luni înaintea finalizării perioadei de implementare a proiectului, având în vedere că orice cerere de plată trebuie să fie urmată de o cerere de rambursare ale cărei cheltuieli trebuie efectuate în perioada de implementare a proiectului.

În situația în care beneficiarii consideră că nu vor putea depune cererea de plată în acest interval, acestora li se recomandă să analizeze oportunitatea demarării procedurii de încheiere a unui act adițional de prelungire a perioadei de implementare în conformitate cu clauzele contractului de finanțare, respectiv art 9 „Modificări și completări”. În conformitate cu OUG 40/2015, termenul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente cererilor de plată este de maxim 10 zile lucrătoare de la încasarea sumelor solicitate prin cererea de plată, iar efectuarea plăților se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor din cererea de plată.

Sursa: ADR Sud-Est

Vizualizări: 728