Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MDRAPFE consultă piața în vederea implementării unui proiect informatic

Serviciul Coordonare SMIS din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat un anunț de consultare a pieței pentru “Evaluarea inițială a mecanismelor SCSMIS în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT”.
Scopul anunțului este ca organizațiile cu expertiză relevantă să ofere informații pentru stabilirea unei valori a serviciilor descrise în caietul de sarcini disponibil online (pe site-ul e-licitație.ro, anunțul de consultare a pieței număr MC0011933), respectiv propuneri de îmbunătățire ale cerințelor minime, în vederea elaborării documentației de atribuire a viitoarei achiziții publice.

Propunerile se pot transmite până la data limită de consultare, respectiv 5 februarie 2018, prin depunere la registratura MDRAPFE (Bucuresti Sector 5 Bd. Libertatii nr. 16, Program Luni-Joi 8:30-17:00, Vineri 8:30-14:30) sau pe e-mail, la adresa remus.uretean@mdrap.ro.

Informații suplimentare

SMIS (Single Management Information System) este sistemul informatic unic de gestionare a informațiilor cu privire la proiectele cofinațate de Uniunea Europeană, în principal pentru programele operaționale aferente Politicii de Coeziune. SMIS-CSNR este aferent perioadei 2007-2013, iar (My)SMIS2014+ corespunde perioadei 2014-2020.

Serviciul Coordonare SMIS asigură funcția de coordonare a acestor sistemului informatic de management al informațiilor – SMIS-CSNR și SMIS2014+, cât și a aplicațiilor sale conexe (Art4SMIS, MySMIS, MySMIS2014 etc.). Activitățile SC SMIS acoperă o paletă extinsă de acțiuni (inclusiv livrarea aplicațiilor informatice menționate) ce trebuie adaptate pentru a reduce riscurile la adresa securității informatice și pentru a aborda structurat şi standardizat sistemul informațional gestionat.

Conform comunicatului oficial, în acest sens, a fost identificată necesitatea implementării unui Sistem de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT 5. Pentru certificarea acestuia este necesară, în primă fază, colectarea, inventarierea, analiza și pregătirea tuturor elementelor ce stau la baza fazei doi, și anume implementarea Sistemului de Management al Securității Informației (SMSI).

Sursa: MDRAPFE

Vizualizări: 338