Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
În Regiunea Bucureşti-Ilfov au fost lansate două apeluri de proiecte din cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

În Regiunea Bucureşti-Ilfov au fost lansate două apeluri de proiecte din cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

La data de 18 ianuarie 2018, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADR BI) a organizat la Spaţiul Public European, seminarul de informare pentru lansarea a două apeluri de proiecte pe Axa 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.” S-a discutat despre apelurile de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice”, Operațiunea B – Reabilitarea termică cladiri publice și Operațiunea C – Iluminat public”, destinate autorităților publice centrale și locale.

Cele mai importante aspecte ale acestor apeluri de proiecte sunt:

 1.  P.I. 3.1 B Reabilitarea termică a clădirilor publice
 • Solicitanţi eligibili: autorități publice centrale, autorități și instituții publice locale (UAT, comună, oraș, municipiu, județ, Municipiul București, inclusiv sectoarele din Municipiul Bucureşti), Instituţia Prefectului, parteneriate între entitățile enumerate mai sus.
 • Contribuţia financiară a solicitantului: autorități și instituții publice locale – minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile; autorități publice centrale - minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile pentru ambele categorii de solicitanţi.
 • Tipuri de lucrări eligibile: de reabilitare termică a anvelopei obligatorii; de reabilitare termică a sistemului de încălzire sau sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu- panouri solare termice, panouri solare electrice, etc.; de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri; de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: valoare minimă eligibilă este de 100.000 euro şi  valoare maximă eligibilă e de 25 milioane euro, la cursul de 4,644 lei/euro.

Un solicitant eligibil poate depune mai multe cereri de finanţare.

Cererile de finanţare pot fi depuse în perioada 29.01.2018- 29.07.2018, ora 10, exclusiv prin MySMIS.

 1. P.I. 3.1 C Creșterea eficienței energetice – Iluminat public
 • Solicitanţi eligibili: Unități Administrativ Teritoriale (UAT) din mediul urban, UAT Municipiul București și sectoarele din Municipiul Bucureşti.
 • Contribuţia financiară a solicitantului: autorități și instituții publice locale – minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile.
 • Tipuri de lucrări eligibile: Achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public Montarea/înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată. Utilizarea surselor regenerabile de energie, de exemplu panouri fotovoltaice, etc. Reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc., doar dacă elementele fac parte din sistemul de iluminat public și se află în proprietatea solicitantului. O altă lucrare constă în crearea/extinderea și/sau reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane. Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului sunt lucrări de săpătură pentru introducerea rețelei de iluminat public în subteran.
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: valoare minimă eligibilă edte de 100.000 euro şi  valoare maximă eligibilă e de 5 milioane euro, la cursul de 4,652lei/euro.

Un solicitant eligibil poate depune mai multe cereri de finanţare.

Cererile de finanţare pot fi  depuse în perioada 18.02.2018- 18.08.2018, ora 10, exclusiv prin MySMIS.

Persoană de contact: Claudia Ionescu, purtător de cuvânt

Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii – ADR BI

Tel: +40746 099 952, Email:claudia.ionescu@adrbi.ro

Sursa: ADR București-Ilfov

Vizualizări: 243