Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Prima reuniune oficială a Comitetului de Monitorizare al PO „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Joi, 7 februarie a.c., la sediul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a avut loc prima reuniune oficială a Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” – PO DCA.
Comitetul de Monitorizare pentru PO DCA are rol decizional strategic în procesul de implementare a programului operaţional, analizând atât rezultatele procesului de implementare cât şi rezultatele evaluărilor. Discuţiile au fost conduse de preşedintele comitetului, Liviu Radu, secretar de stat pentru reforma în administraţia publică.
Membrii comitetului sunt reprezentanţi ai administraţiei publice centrale (ministere, Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici), ai administraţiei publice locale, ai mediului universitar, ai societăţii civile şi ai partenerilor sociali (Sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici SED LEX).
Comisia Europeană a fost reprezentată de domnul Philippe Hatt, şef de unitate în cadrul DG Ocuparea Forţei de Muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse.
În cadrul reuniunii au fost aprobate următoarele documente: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Monitorizare, Planul de Evaluare al programului, precum şi criteriile de eligibilitate, evaluare şi selecţie pentru proiectele finanţate din PO DCA.
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” este finanţat din Fondul Social European şi vizează dezvoltarea capacităţii administrative şi sprijinirea eforturilor de modernizare ale administraţiei publice româneşti. Beneficiarii acestui program sunt autorităţile publice locale şi centrale, structurile asociative ale autorităţile publice locale, ONG-urile relevante în domeniul administraţiei publice şi mediul academic.
Sursa: MIRA

Vizualizări: 58