Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Apelul relansat „Întreprinderi competitive”: Diminuarea bugetului, restrângerea eligibilității și a cheltuielilor eligibile. Va mai prezenta linia de finanțare interes pentru companii?

O linie de finanțare așteptată de multe dintre companiile mari ce activează în sectoarele cu potențial competitiv a fost lansată în ultima parte a anului 2017 pe Programul Operațional Capital Uman. „România profesională – Întreprinderi competitive” (OS 3.8) este un apel de proiecte prin care companiile pot face „investiții” în propriile resurse umane, în special în cele implicate în managementul strategic, prin cursuri de perfecționare, activități de coaching, cursuri mini-MBA, sprijin pentru elaborarea de planificări strategice ș.a.

Supusă consultării publice la finalul lunii mai 2017, linia de finanțare se anunța una cu un mare interes din partea companiilor, mai ales că fusese precedată și de modificarea Ghidului Orientări Generale prin care se eliminaseră anumite restricții ce îngreunau accesul întreprinderilor la finanțările prin POCU: fondurile disponibile prin acest program puteau fi acum accesate și de organizațiile fără un istoric de implementare a unor proiecte din fonduri nerambursabile (condiție obligatorie până la acel moment pentru organizațiile care doreau să aplice pe POCU în calitate de solicitanți).

Lansarea în luna octombrie 2017 a apelului și publicarea Ghidului final au adus cu sine o serie de modificări, una dintre cele mai importante fiind reducerea valorii maxime a proiectelor de la 300.000 de euro (conform variantei draft) la 150.000 de euro. Varianta finală a documentației conținea și numeroase neclarități și necorelări între Ghid și schema de ajutor de stat aferentă, precum și probleme legate de logica intervenției propuse de linia de finanțare.

Pe 4 decembrie 2017, cu o săptămână înainte de termenul limită de depunere a proiectelor, AM POCU a anunțat anularea apelului „România profesională – Întreprinderi competitive” și relansarea sa pe 7 decembrie 2017 cu termen de depunere 28 februarie 2018, motivul invocat fiind acela al unei activități în afara schemei de ajutor de stat, susceptibilă de a reprezenta ajutor de minimis.

Ghidul relansat. Cum afectează modificările potențialii beneficiari

Un prim element important legat de noua formă a Ghidului „România profesională – Întreprinderi competitive” este restrângerea neașteptată a eligibilității față de forma inițială prin eliminarea de la „Beneficiari eligibili” a formulării privind punctele de lucru și păstrarea doar a prevederii privind filialele (adăugându-se și „cu personalitate juridică”). Astfel, proiectele dezvoltate de aplicanți cu puncte de lucru în regiunile mai puțin dezvoltate au devenit brusc neeligibile, fără a fi furnizate explicații publice de către AM cu privire la această decizie de modificare a Ghidului.

Pe nicio altă finanțare pentru companii din fonduri europene (ajutoare de stat, minims – POR, POC), nici chiar și în cadrul schemelor naționale de ajutor nu există această restricție. Mai mult decât atât, motivele anunțate de AM POCU ca fiind cele pentru care s-a impus anularea apelului și relansarea acestuia se refereau strict la activități, nu și la eligibilitatea beneficiarilor.

O altă modificare adusă de noul Ghid este reducerea (din nou!) a valorii maxime a unui proiect de la 150.000 euro, la 140.000 euro.  

Managementul de proiect a fost declarat activitate neeligibilă, iar cheltuielile cu managerul de proiect au fost eliminate din lista costurilor eligibile, în ciuda faptului că această activitate este în mod evident necesară și esențială, fapt recunoscut și de finanțator prin acordarea a 5 puncte în evaluarea tehnică la subcriteriul „Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare (n.r. care este una din funcțiile managementului de proiect) în raport cu complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor propuse”. De altfel, și alte costuri eligibile inițial cuprinse în ghid și esențiale în contextul implementării proiectului au avut aceeași soartă. Spre exemplu, au fost eliminate din lista cu cheltuieli eligibile și indirectele (inclusiv costurile cu măsurile de informare și publicitate a proiectului). O altă cheltuială care nu se mai regăsește în lista de cheltuieli eligibile este reprezentată de contribuțiile la salariile grupului țintă pentru perioada în care participă la cursuri, în varianta inițială a Ghidului costuri eligibile fiind atât salariile, cât și contribuțiile pentru orele în care reprezentanții grupului țintă – angajați ai companiei – participau la activitățile de formare.

Și cu privire la lista de activități eligibile, AM POCU a făcut o modificare esențială, eliminând complet activitatea de sprijin pentru elaborarea sau reziuirea/adaptarea unei planificări strategice.

Noul Ghid conține însă, în continuare, necorelări între lista cheltuielilor prevăzute în Ghid și cele prevăzute de schema de ajutor de stat, un exemplu fiind cheltuielile de tip FEDR – eligibile conform Ghidului, dar care nu se regăsesc în schemă. 

Și alocarea totală a apelului a fost redusă cu ocazia relansării, mai exact de la 26 de milioane de euro la 15 milioane euro. Așadar, pentru toate companiile mari din România cu potențial competitiv care doresc să investească în resursele umane din managementul strategic și departamentele de resurse umane, va fi disponibilă o alocare diminuată cu 11 milioane de euro față de cea anunțată inițial. Anticipează AM POCU, oare, o scădere dramatică a interesului companiilor mari pentru acest apel de proiecte urmare a modificărilor aduse prin Ghid?

Cristina Pojoga,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 1533