Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MEN a publicat un ordin privind solicitarea avizului consultativ al Consorțiului regional necesar investiţiilor din cadrul POR în învățământul profesional și tehnic

Ministerul Educației Naționale a publicat Ordinul nr. 5692/ 21.12.2017 privind solicitarea avizului consultativ al Consorțiului regional pentru solicitanții care doresc depunerea de proiecte pentru unități de învățământ profesional şi tehnic în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

În vederea acordării Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții efectuate de către autoritățile publice locale la unitățile de învățământ profesional și tehnic (IPT), finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR/10/2017), axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 – Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, este necesar avizul consultativ din partea Consorțiilor regionale însoțit de o recomandare de ierarhizare la nivel regional a unităților IPT care sunt propuse pentru finanțare pentru investiții în infrastructură.

În scopul obţinerii avizului consultativ din partea Consorţiilor regionale, entităţile interesate vor transmite la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, instituţia care asigură secretariatul Consorţiilor regionale, solicitarea de eliberare a avizului respectiv. Solicitarea se poate depune la secretariatul Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, situat în Bucureşti, strada Spiru Haret nr. 10-12, etaj 1, sau se poate transmite prin fax la nr. 021.312.54.98 sau e-mail la adresa vet@tvet.ro.

Conform comunicatului oficial, persoanele interesate sunt rugate să transmită din timp solicitarea de obţinere a avizului consultativ al Consorţiului regional ţinând cont de faptul că în componenţa Consorţiului regional intră reprezentanţi ai multor instituţii din toate judeţele regiunii de dezvoltare, ceea ce presupune o perioadă suficientă de timp pentru consultarea acestora. Pentru obţinerea avizului consultativ se va respecta Procedura nr. VET 4071/ 29.12.2017 pentru acordarea Avizului consultativ din partea Consorţiilor regionale pentru solicitanţii care doresc depunerea de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 435