Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Gălățenii vor beneficia de rețele moderne de apă și canalizare, printr-un proiect european

 „Județul Galați este unul dintre cele mai active în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Sunt convins că acest lucru se datorează în mare măsură acestui model de organizare și cooperare între Consiliul Județean, Primarie, Prefectură și compania regională de apă, în beneficiul calității vieții locuitorilor și al protejării mediului”, a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, cu prilejul semnării contractului de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați.

Investiția, solicitată de SC Apă Canal Galați S.A. și propusă spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), necesită o finanțare de aproximativ 600 milioane lei (fără TVA), din care aproape 512 milioane reprezintă bani europeni, și presupune lucrări complexe de extindere și îmbunătățire a infrastructurii din sectorul de apă și apă uzată.

Propunerile de investiții se bazează pe Master Planul regional de gestionare a serviciilor de apă și apă uzată și sunt corelate cu alte investiții ce se derulează în perioada 2014-2020 din alte surse de finanțare. Odată cu finalizarea lucrărilor, în anul 2023, gradul de conectare și conformare va crește la 97%, beneficiarii direcți ai proiectului finanțat din POIM fiind cei peste 364 mii de locuitori ai județului Galați.

Informații suplimentare

„Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 -2020” este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 POIM - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv Specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Investițiile urmăresc conformarea cu Directivele UE relevante prin creșterea ratei de conectare la sistemele centralizate (în acest sens sunt propuse investiții de alimentare cu apă de la 85% până la 100% în zona urbană), creșterea ratei de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apă (de la 0% până la 89% în zona rurală, restul de 11% fiind conformat prin investiții pe alte fonduri), creșterea ratei de colectare și epurare a apei uzate (de la 96% până la 100% în aglomerările peste 10,000 PE) și creșterea ratei de colectare și epurare a apei uzate (de la 3% până la 78% în aglomerările între 2.000 și 10.000 PE, restul de 22% fiind conformat prin investiții pe alte fonduri).

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 100