Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: A fost publicat Ghidul Solicitantului final pentru îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare pentru șomeri și inactivi

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman a lansat Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“ aferent Obiectivelor Specifice:

 • Obiectivul specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici, 55-64 ani, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
 • Obiectivul specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma
 • Obiectivul specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
 • Obiectivul specific 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici, 55-64 ani, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
 • Obiectivul specific 3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma
 • Obiectivul specific 3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici, 55-64 ani, persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență);

Apelul de proiecte este competitiv cu depunere continuă, proiectele urmând a fi depuse în perioada 04.01.2018 - 28.02.2018.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Apelul de proiecte se adresează:

 • Furnizorilor acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă - acreditați în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizorilor autorizati de formare profesională - autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centrelor autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale,acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Asociațiilor și fundațiilor - persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizațiilor sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizațiilor patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu
  Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderilor sociale de inserție - persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizațiilor de tineret - persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial, definite conform art.11 alin.1 din Legea tinerilor nr. 350/2006, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Angajatorilor - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr. 31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camerelor de Comerţ şi Industrie - persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome,
  neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: MDRAPFE

Documente
3.1-3.6.rar
Vizualizări: 1272