Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Borbely: Aprobarea cererilor de finanţare depinde de calitatea proiectului şi de completarea corectă a documentaţiei

Intr-un interviu acordat publicatiei infoRegional, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, László Borbély, a declarat ca “Implementarea cu succes a tuturor programelor de dezvoltare şi modernizare a României, fie că sunt demarate de Guvern, fie că e vorba de fonduri structurale, depinde în cea mai mare măsură de autorităţile publice locale”

Domnule ministru, instituţia pe care o conduceţi gestionează unul din programele operaţionale importante pentru dezvoltarea ţării. Ce puteţi să ne spuneţi despre stadiul în care se află Programul Operaţional Regional (POR), după aproape 6 luni de la aprobare?


R : La o lună după aprobarea POR de către Comisia Europeană a luat fiinţă Comitetul de Monitorizare al programului, comitet care are rolul de a coordona utilizarea fondurilor structurale şi de a urmări implementarea asistenţei comunitare. De asemenea, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a fost înfiinţat câte un Comitet de evaluare strategică şi corelare care evaluează proiectele depuse şi verifică în ce măsură acestea sunt corelate cu proiectele depuse pentru finanţare prin alte programe operaţionale. Este important să precizez că în cazul Programului Operaţional Regional, decizia cu privire la finanţarea proiectelor a fost descentralizată. Aceste comitete de evaluare, formate în cea mai mare parte din reprezentanţi desemnaţi de regiuni, au puterea de a decide care sunt proiectele care trebuie să fie finanţate prin POR.
În acelaşi timp, s-a lucrat foarte mult pentru finalizarea Ghidurilor solicitantului pentru fiecare axă prioritară. Patru dintre acestea au şi fost aprobate, ceea ce a permis lansarea cererii deschise de proiecte. Astfel, la 10 septembrie anul trecut a fost lansată cererea deschisă de proiecte pentru Axa prioritara 2, domeniul 2.1.- "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi urbane – inclusive constructia/reabilitarea soselelor de centură. La sfârşitul lunii octombrie, a fost lansată cererea de proiecte pentru domeniul de intervenţie 3.3. din Axa 3, care vizează îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. La începutul acestui an, pe 22 ianuarie a fost lansată cererea deschisă de proiecte pentru Axa 3, domeniul 3.1. - Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, iar în 28 ianuarie, pentru Axa 3, domeniul 3.2 - „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Ghidurile pentru celelalte axe sunt lansate spre consultare de mai mult timp, astfel încât cei care sunt interesaţi să poată transmite observaţii.

Ne puteţi spune ce proiecte au fost depuse in 2007 şi câţi bani estimaţi că veţi primi in 2008 pentru acest program?


R: După cum ştiţi, anul trecut am primit ca avans 2% din suma alocată pentru Programul Operaţional Regional (POR). Anul acesta vom primi 3% din suma alocată, tot cu titlu de avans. În privinţa proiectelor, până la sfârşitul lui decembrie 2007 au fost depuse 50 de proiecte in cadrul axei 2 „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, in valoare totala de 630.394.478 Euro, însă de la începutul lui 2008, până acum au mai fost depuse încă 31 de proiecte. Astfel, la ora actuală sunt depuse 81 de proiecte, în valoare totală de 926.267.000 euro.
De asemenea, s-au mai depus 5 cereri de finantare in cadrul axei 6, „Asistenţă tehnică” in valoare de aproximativ 6.870.000 Euro. Cererile de finanţare au fost depuse de ADR Nord Est, ADR Sud Vest, ADR Centru, ADR Sud Est şi ADR Sud Muntenia.
Cred că în cursul lunii februarie vom reuşi să semnăm primele contracte. Cei care vor să depună proiecte trebuie să ştie că aprobarea cererilor de finanţare depinde de calitatea proiectului şi de completarea corectă a documentaţiei. Eu mă bazez pe dorinţa autorităţilor locale de a genera bunăstare în zonele lor şi de aceea cred că vom încheia multe contracte în 2008, pentru toate domeniile de intervenţie.

Câte din aceste proiecte au fost aprobate, până în prezent, de Comisia Europeană?


R : Pentru proiectele finanţate prin POR nu este nevoie de o astfel de aprobare. Comisia Europeană aprobă doar proiecte majore, conform art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 cu privire la prevederile generale aplicabile Fondului pentru Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune. Programul Operaţional Regional nu finanţează proiecte majore, în sensul regulamentului menţionat.

Uniunea Europeană a alocat României 3,72 de miliarde de euro prin Programul Operaţional Regional. Credeţi că România va avea capacitatea de a cheltui aceste fonduri?


R: Eu cred că da. Trebuie să ţinem cont că perioada de programare este până în 2013, însă sumele pot fi cheltuite până în 2015.

Mai sunt pregătite şi alte proiecte care pot obţine fonduri prin POR? Cum sprijiniţi autorităţile locale pentru obţinerea finanţării?


R: În afară de proiectele deja amintite vor veni şi altele. POR funcţionează conform principiului depunerii continue de proiecte - adică proiectele se pot depune până la epuizarea fondurilor alocate respectivului domeniu.
Prin HG 811/2006 si HG 1424/2007, MDLPL a iniţiat două programe de asistenţă tehnică în pregătirea proiectelor pentru autorităţile publice locale. Prin HG 811/2006 au fost alocaţi 60.000.000 lei pentru a pregăti documentaţia pentru 97 de proiecte de investiţii care vor fi finanţate prin POR, având ca beneficiare autorităţile publice locale. Proiectele depuse acum fac parte din acest lot.
De asemenea, prin HG 1424/2007, în decembrie anul trecut au fost alocaţi 110.075.000 lei pentru finanţarea documentaţiilor tehnice pentru 221 de proiecte care vor contribui la realizarea obiectivelor Programului Operaţional Regional 2007-2013. Finanţarea pregătirii acestor proiecte este asigurată din bugetul MDLPL. Este important de precizat că proiectele au fost stabilite de consiliile de dezvoltare regională.

Ce buget va avea ministerul in 2008 şi ce destinaţie vor avea aceşti bani?


R: În acest moment avem pentru 2008 un buget de 3.501.732 lei, în creştere faţă de 2007, având în vedere că vom demara proiecte noi şi în domeniul lucrărilor publice şi va trebui să facem plăti pentru POR şi programele de cooperare teritorială europeană. Sper că vom putea conlucra bine cu autorităţile publice locale, astfel încât să cheltuim toţi aceşti bani. Voi spune de câte ori voi avea ocazia că implementarea cu succes a tuturor programelor de dezvoltare şi modernizare a României, fie că sunt demarate de Guvern, fie că e vorba de fonduri structurale, depinde în mare măsură de autorităţile publice locale. Ei ştiu cel mai bine ce nevoi au, ei sunt beneficiarii, pot urmări evoluţiile şi sunt implicaţi în derularea proiectelor.

Ce fonduri au fost alocate în acest an pentru construcţia de locuinţe şi cum estimaţi că vor evolua programele pe care le derulaţi?


R: Ministerul are în derulare în acest moment trei programe care se referă la construcţia de locuinţe: locuinţe pentru tineri prin ANL, locuinţe sociale şi locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi din case naţionalizate. Cred că este bine să vorbim despre fiecare în parte. Programul de locuinţe pentru tineri a fost finanţat în 2007 din credit extern şi de la buget cu 283.720.000 lei, sumă care a asigurat finanţarea a aproximativ 7.500 de locuinţe, fiind finalizate în jur de 2.700. Anul acesta va fi cam acelaşi ritm.
Noutatea pentru acest an este programul pentru construcţia de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi din case naţionalizate. Construcţia de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi a început din 2007 în cadrul programului pentru construcţia de locuinţe sociale, însă din acest an, a devenit program separate. Este un program foarte important, în condiţiile în care avem mii de persoane care în perioada următoare vor rămâne fără case. În acest an este prevăzută în buget suma de 20.000.000 lei care permite finanţarea a aproximativ 2.000 de locuinţe. Este important de precizat că în cazul locuinţelor sociale şi al locuinţelor destinate chiriaşilor evacuaţi din case naţionalizate, promovarea investiţiilor se află în responsabilitatea consiliilor locale. Noi îi ajutăm cu finanţarea.

Reabilitarea termică a locuinţelor este un alt program important iniţiat de MDLPL. Cât aţi cheltuit în acest scop în 2007 şi ce fonduri veţi avea anul acesta?


R: În 2007, fondurile repartizate şi utilizate au avut o valoare de 10.973.650 lei, sumă care a permis:
- proiectarea (studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie) pentru 614 clădiri la care s-a elaborat expertiza şi auditul energetic în anul 2006,
- începerea execuţiei lucrărilor de reabilitare în mai multe localităţi: Piatra Neamţ,
Târgovişte, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe Bucureşti-Sectorul 6 şi Sectorul 2,
- expertiza tehnică şi auditul energetic la alte 37 de blocuri din Bucureşti - Sectorul 2, clădiri din Sectorul 4 şi 4 blocuri din Sectorul 3,
- finalizarea lucrărilor în Piatra Neamt (2 blocuri), Miercurea Ciuc (un bloc), Târgovişte (un bloc), Târgu Mureş( un bloc) şi Bucureşti - Sectorul 6 (un bloc).
Conform bugetului pe 2008, pentru Programul de reabilitare termică a blocurilor de
locuinţe-condominii a fost alocată suma de 25.000.000 lei

Ce veţi face în 2008 pentru consolidarea clădirilor cu grad ridicat de risc seismic?


R: În bugetul pe anul acesta este alocată suma de 10.000.000 lei pentru derularea programului privind consolidarea cladirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică in clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public. În programul de acţiuni pe 2008 vor fi incluse 69 de clădiri, aflate în diferite stadii. Astfel, se vor afla în program clădiri aflate în curs de execuţie, clădiri la care urmează să fie contractate lucrările de execuţie, clădiri cu proiecte tehnice aflate în curs de elaborare şi clădiri la care urmează să fie contractată proiectarea.

Se vorbeşte tot mai mult de „dezvoltarea urbană integrată”, de fondurile europene alocate proiectelor de înfrumuseţare a oraşelor şi îmbunătăţire a infrastructurii. Capitala şi marile oraşe au probleme atât în zonele centrale – aflate de multe ori în paragină - cât şi în zonele de periferie, care se dezvoltă haotic. Există proiecte care să rezolve astfel de lucruri? În ce localităţi şi în ce zone vor demara?


R: Asa cum remarcati si dvs, centrele unora dintre orasele noastre sunt lasate in paragina sau zonele periferice se dezvolta haotic. Dezvoltarea urbană integrată urmăreşte creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Uniunea Europeană a alocat prin Programul Operaţional Regional, Axa 1, peste un miliard de Euro pentru aceste tipuri de proiecte. Pentru a contribui la rezolvarea unor probleme complexe de dezvoltare urbană şi pentru asigurarea unei dezvoltări policentrice echilibrate, se vor finanţa planuri integrate de dezvoltare ale marilor centre urbane - poli de creştere - şi planuri integrate de dezvoltare ale oraşelor-poli de dezvoltare urbană.
Planul integrat de dezvoltare urbană pentru polii de creştere va fi finanţat din Axa prioritară 1 a POR, precum şi din alte programe cu finanţare din fonduri structurale (POS Competitivitate, POS Resurse Umane, POS Transport etc.).
Pentru polii de dezvoltare, planul integrat de dezvoltare urbană va fi finanţat total din Axa 1 a POR, iar proiectele individuale trebuie să se încadreze în cel puţin două din următoarele trei categorii de proiecte: reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban; dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor multifamiliale şi/sau sociale şi îmbunătăţirea
serviciilor sociale. Sunt oraşe care se află în plin proces de pregătire a unor astfel de proiecte şi care aşteaptă lansarea cererii de depunere de proiecte pentru această axă prioritară.

Ce efecte vor avea aceste proiecte asupra celor care intenţionează să îşi construiască o locuinţă sau să îşi cumpere o casă aflată în construcţie, într-un ansamblu rezidenţial?


R: Acolo unde vor fi realizate, proiectele de dezvoltare integrata vor creste calitatea vietii in
orase si, implicit, calitatea locuirii. Aceasta abordare ajuta la realizarea unor spatii publice de calitate, a unei infrastructuri adecvate, ajuta la rezolvarea unor probleme sociale şi susţin creşterea economică a oraşului.
De exemplu, un studiu elaborat la Rostock a estimat ca pentru fiecare euro investit in zona de regenerare urbană, au fost mobilizaţi in zona alti 3,9 euro din investiţii private.

Fondurile structurale încă mai sunt o noutate pentru România. Cât de informaţi sunt potenţialii beneficiari despre aceste programe ?


R:Sunt sigur că la această dată sunt mai bine informaţi decât erau la începutul anului trecut. Ca să vă dau câteva detalii despre ce am făcut noi la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru informarea publicului:
- Printr-un proiect PHARE, am derulat o campanie de informare şi conştientizare pentru POR şi Programele de Cooperare Teritorială Europeană. Mulţumită acestui proiect am putut realiza o campanie media extinsă (TV, radio şi presă), cu spoturi TV, radio şi machete de presă, în perioada 20 septembrie–30 noiembrie. Tot prin acest proiect, au fost realizate materiale de informare: broşurile Ghid practic pentru Regio, REGIO - Glosar de termeni, brosuri REGIO pentru administraţia publică, pentru IMM-uri, pentru ONG-uri, pentru universităţi, pliante şi afişe, un Ghid de comunicare pentru proiectele finanţate prin POR şi site-ul programului, inforegio.ro. Din bugetul ministerului am realizat în plus broşura Fonduri pentru regiuni care cuprinde informaţii detaliate despre POR.
- Am organizat 8 întâlniri cu presa, la nivel regional, care au avut ca scop familiarizarea ziariştilor cu POR încă dinainte de a fi aprobat de Comisia Europeană. Deasemenea, am organizat 8 conferinţe de lansare în fiecare regiune, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai altor instituţii interesate de aceste fonduri.
- Pentru Programele de cooperare teritorială România–Serbia, România-Bulgaria, România–Marea Neagră şi România–Ucraina–Moldova, pentru care MDLPL este Autoritate de management, au fost realizate spoturi TV si audio pentru care vom face demersuri să fie difuzate în regim de campanie socială. Tot pentru ele am realizat broşuri de prezentare, afişe şi pliante, site-ul infocooperare.ro, un Ghid de comunicare şi sesiuni de informare a potenţialilor beneficiari, la Călăraşi şi Calafat.
Sub genericul “Investiţi în regiunile României!” am organizat câte o sesiune de informare în fiecare regiune de dezvoltare, pentru autorităţile locale, mediul de afaceri şi ONG-uri, în cursul cărora am prezentat oportunităţile de finanţare din fondurile structurale gestionate de MDLPL. Întâlnirile s-au desfăşurat în luna noiembrie şi s-au bucurat de participarea a peste 500 de potenţiali beneficiari.
Tot în noiembrie, am organizat la Bucureşti conferinţa “Open Days – Săptămâna Europeană a Regiunilor”, cu tema „Implicarea regiunilor în crearea de locuri de muncă şi în creşterea economică”, ocazie cu care am oferit participanţilor informaţii despre accesarea fondurilor structurale prin programele gestionate de MDLPL. Conferinţa a făcut parte din seria de evenimente „OPEN DAYS 2007 – Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor” organizate în fiecare an de Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor.
Din bugetul ministerului, am editat ziarul euROpeanul, publicaţie bilunară, difuzată gratuit în toată ţara în 80.000 de exemplare, cu informaţii pe înţelesul tuturor despre toate programele operaţionale, nu doar despre POR. Publicaţia a primit în decembrie 2007 Diploma de Excelenţă pentru „Cel mai bun jurnalism implicat in campania de informare europeană”, în cadrul Forumului Civic si de Afaceri pentru stimularea absorbtiei fondurilor europene. Nu am neglijat nici celelalte programe ale ministerului. Astfel, am editat broşura Finanţare europeană şi naţională prin programele MDLPL care cuprinde o descrie a celor 48 de programe gestionate de minister, un Ghid informativ privind regenerarea urbană – principii şi practici europene, şi broşura Cutremurele şi efectele lor – prevenire şi măsuri, la care se adaugă pliante şi afişe pe aceste teme.
Sursa:infoRegional

Vizualizări: 64