Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Apeluri de proiecte noncompetitive pentru scheme naționale – programe de ucenicie și stagii

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6747/10.11.2017

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau în Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor), destinate atât în regiunea mai dezvoltată, București-Ilfov, cât și în regiunile mai puțin dezvoltate.

În cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice, grupul țintă cuprinde șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație, persoane de etnie roma și persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

Apelul de proiecte este implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 3/PI 8.i/OS 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5 &3.6 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și dispune de un buget alocat este de 206,965,394.55 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 10.11.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 31.07.2018, ora 16.00.

De asemenea, AM POCU a lansat Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I”, AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 &1.2” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6751/10.11.2017.

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau în Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare), inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor.

În cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiţii Specifice, grupul țintă cuprinde tineri NEETs cu vârsta între 16-24 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, înregistrați și profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome.

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 103.812.079,50 milioane de euro(contribuția UE şi contribuția națională) și vizează regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia)

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 10.11.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 28.12.2017, ora 16.00.

Sursa: MDRAPFE 

Vizualizări: 434