Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sprijin pentru continuarea consolidării pieţei produselor de pescuit şi acvacultură

Uniunea Europeană a investit aproximativ 700.000 Euro în actualizarea şi finalizarea pregătirii aspectelor privind Politica Comună de Pescuit, în special în domeniul Organizării Pieţei Comune pentru produse de pescuit.

Implementarea Proiectului de Înfrăţire „Sprijin pentru continuarea consolidării pieţei produselor din pescuit şi acvacultură”, s-a derulat pe parcursul a 20 de luni.
Partenerii proiectului au fost Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei din Spania (Secretariatul General pentru Pescuit Maritim) în consorţiu cu Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise din Italia.

„Beneficiarul final” pentru acest proiect a fost ANPA, împreună cu ANSVSA şi ANPC. Activităţile au fost desfăşurate în bună colaborare cu experţi români de specialitate, iar rezultatele scontate au fost îndeplinite, urmând ca recomandările să fie implementate de structurile administrative implicate.

Prezentă la întâlnire, dna Cornelia HARABAGIU, secretar de stat la MADR a menţionat „În prezent ANPA dispune de legislaţia armonizată în domeniul piscicol, de personal instruit, de o strategie pentru dezvoltarea pescuitului şi acvaculturii, dar în perioada următoare sunt necesare eforturi atât pentru implementarea acestora cât şi pentru consolidarea cadrului instituţional necesar accesării fondurilor structurale din sector”.

Giorgio FICCARELLI, reprezentantul Reprezentanţei Comisiei UE la Bucureşti, a subliniat rezultatele bune obţinute în cadrul proiectului, dar ”…este necesară continuarea activităţilor şi pregătirea ANPA, la nivel central şi regional, pentru implementarea normelor privind Organizarea Pieţei Comune în sectorul pescuitului şi al acvaculturii şi accesarea Fondurilor Europene pentru Pescuit”.

Activitatea şi rezultatele proiectului au fost apreciate şi de d-nul Pablo GARCIA BERDOY, Ambasadorul Spaniei la Bucureşti, precizând: „În cadrul bunelor relaţii de colaborare existente între cele două ţări, Spania va continua să acorde sprijin şi colaborare sectorului agricol românesc, dar în special sectorului piscicol, deoarece dispune de o bună experienţă şi cunoştinţe în domeniu şi în accesarea FEP”

Pedro GALACHE, Leader de proiect din partea Spaniei a menţionat: „Totuşi, trebuie consolidate formele de asociere conform Regulamentelor UE in sectorul pescăresc, trebuie create centre de primă vânzare, trebuie îmbunătăţită calitatea produselor piscicole şi trebuie realizate campanii de publicitate pentru încurajarea consumului de peşte”.

D-nul Ştefan GHEORGHE, preşedintele ANPA, a mulţumit experţilor spanioli şi italieni pentru sprijinul acordat prin acest proiect, precizând „… recomandările experţilor vor fi analizate şi implementate de către ANPA, care în prezent este în plin proces de reorganizare, la nivel central şi regional, astfel încât să facă faţă noilor provocări rezultate după 1.01.2007”

Pentru eventualele sesizări privind proiectul PHARE scrieţi la: cfcu.phare@mfinante.ro

Sursa:MADR

Vizualizări: 77