Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MDRAPFE a publicat, în consultare, ”Orientări pentru GAL privind etapa a III-a a mecanismului DLRC”

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene publică, în consultare, documentul orientativ pentru „Grupurile de Acțiune Locală (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, în cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)”. 

Descarcă documentul

Documentul cuprinde îndrumări utile pentru GAL-urile urbane, astfel încât să îndeplinească cu succes atribuțiile ce le revin în cadrul procesului de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC, în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) nr. 1303/2013.

Documentul punctează principalele etape ale mecanismului DLRC după aprobarea spre finanțare a Strategiilor de Dezvoltare Locală, până la depunerea proiectelor în sistemul informatic MySMIS 2014+, în vederea aprobării acestora de către Autoritatea de Management responsabilă.

Totodată, sunt subliniate elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie să le respecte în procesul de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte, în conformitate cu specificul celor două Programe Operaționale finanțatoare (Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional), și anume:

  • conținutul procedurii de evaluare și selecție;
  • elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte;
  • conținutul minim obligatoriu al fișelor de propuneri de proiecte;
  • criteriile minime de eligibilitate.

GAL-urile ale căror strategii vor fi admise la finanțare de către Comitetul Comun de Selecție vor respecta prevederile prezentelor Orientări pe tot parcursul procesului de implementare a SDL.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită observațiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului până la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.

Sursa: MDRAPFE 

Vizualizări: 411