Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCA: A fost finalizat procesul de evaluare a proiectelor pentru creșterea capacității ONG-urilor

În data de 9 februarie 2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă a lansat cererea de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1) „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

În cadrul acestei cereri de proiecte au fost depuse 240 cereri de finanțare.

Cererile de finanțare depuse au fost verificate şi evaluate în cadrul contractelor subsecvente încheiate în baza acordului-cadru, de către evaluatori externi.

Conform unui comunicat oficial AM POCA, pe 16 octombrie 2017 a fost finalizat procesul de evaluare privind cererile de finanțare depuse în cadrul acestei cereri de proiecte.

Conform ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte CP2/2017 “Selecția se va realiza în ordine descrescătoare a punctajului obținut în etapa de evaluare tehnică și financiară, până la epuizareaalocării financiare aferente acestei cereri de finanțare, urmând ca solicitanții să fie informați în acest sens”.

În perioada imediat următoare, AM POCA va comunica rezultatele fiecărui solicitant.

Sursa: AM POCA

Vizualizări: 1306