Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Lansarea cererii de proiecte pentru infrastructura serviciilor sociale

Lansarea cererii de proiecte pentru Axa 3 a POR, domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor lansează cererea deschisă de proiecte pentru Axa 3 a Programului Operational Regional – “Îmbunătătirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Proiectele eligibile in cadrul acestui domeniu vizează reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale din mediu rural si urban.

Începând de luni, 28 ianuarie, fiecare din cele 8 Agentii pentru Dezvoltare Regională pot primi cereri de finantare, continuu, până la contractarea integrală a fondurilor alocate.

Beneficiarii eligibili sunt autorităti ale administratiei publice locale, direct sau prin serviciile publice de asistentă socială din subordine, furnizorii publici sau privati de servicii sociale, acreditati în conditiile legii, autorităti ale administratiei publice locale desemnate lideri ai unor parteneriate încheiate cu furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati în conditiile legii.

Alocarea financiară indicativă pentru domeniul major de interventie 3.2 “Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” este de 99.506.701 Euro, din care 84.580.694 Euro contributie FEDR si 14.926.007 Euro contributie natională (din surse publice).

Alocarea financiară indicativă pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel:

Regiunea

Nord Est

Sud Est

Sud

Sud Vest

Vest

Nord Vest

Centru

BI

Alocarea financiara
(mil Euro)

16,24

13,19

14,16

13,94

10,29

12,03

10,85

8,82


Prin acest domeniu major de interventie se urmăreste modernizarea/dezvoltarea/echiparea centrelor sociale si se estimează o crestere de aprox. 10% a accesului la serviciile sociale oferite de aceste centre.

Sursa:MDLPL

Vizualizări: 80