Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU a publicat Ghidul Solicitantului pentru subvenționarea locurilor de muncă în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”– Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma, Obiectivul specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă), precum si stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate (instalare sau încadrare).

Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 16.10.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro.

Sursa: MDRAPFE 

Vizualizări: 557