Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU a publicat în consultare Ghidul Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural – Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma, Obiectivul specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau în Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor).

Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 16.10.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro

 Sursa: MDRAPFE

Vizualizări: 795