Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul România-Ungaria: Perioada de depunere a aplicațiilor pe apelul de proiecte normale, prelungită până pe 30 septembrie!

Perioada de depunere a aplicațiilor pentru al doilea Apel deschis (propuneri de proiecte normale) pe Programul Interreg România-Ungaria a fost prelungită până la data de 30.09.2017, ora 16:00 (EET). De asemenea, pachetul aplicaţiei pentru al doilea Apel Deschis (propuneri de proiecte normale) a fost revizuit. Corrigendum-ul nr. 1, aferent Apelului deschis poate fi accesat aici, împreună cu Ghidul Solicitantului pentru proiecte normale actualizat.

Notă pentru aplicanţii care au obținut deja Extrasul de carte funciară: cu referire la cerinţa din Ghidul solicitantului, potrivit căreia extrasul de carte funciară (title deed / tulajdoni lap másolat) eliberat de către Oficiu de Cadastru, pentru fiecare imobil (teren și/sau clădire) afectat de investiţie, nu poate fi mai vechi de 30 de zile calendaristice, este de menționat că respectivul document îşi menţine valabilitatea, în cazul în care nu a trecut mai mult de o lună între data emiterii documentului şi data depunerii aplicaţiei în eMS.

Potențialii aplicanți sunt rugați să ia la cunoștință aceste modificări de ordin tehnic şi să folosească varianta actualizată a Pachetului aplicației.

Apelul de proiecte vizează prioritățile de investiții:

  • 6/b – Investirea în sectorul apelor pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a satisface nevoile identificate de statele membre, pentru investiţii care merg dincolo de aceste cerinţe
  • 7/c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile
  • 11/b – Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii

Sursa: www.interreg-rohu.eu

Vizualizări: 270