Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU & POR: Pe 1 septembrie se deschide sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, în cadrul mecanismului DLRC (etapa a II-a)!

MDRAPFE a lansat astăzi, 21 august 2017, Ghidul Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC), precum și documentele-anexe Modelul-cadru pentru Strategiile de Dezvoltare Locală și Criteriile de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Astfel, în perioada 1 septembrie – 13 noiembrie 2017, Grupurile de Acțiune Locală din mediul urban, pot depune Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) elaborate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii.

Pot depune o Strategie de Dezvoltare Locală:

  • GAL-urile constituite ca asociație în baza O.G.nr.26/2000 care au beneficiat de sprijin pregătitor în cadrul apelurilor de proiecte POCU 85/5/1; 86/5/1; 134/5/1 și 137/5/1;
  • GAL-urile constituite ca asociație în baza O.G.nr.26/2000 care nu au beneficiat de sprijin pregătitor.

Finanțarea disponibilă pentru implementarea SDL este de cca. 189 mil. euro pentru orașele din regiunile mai puțin dezvoltate şi 14 mil. euro pentru orașele din regiunea București-Ilfov, inclusiv municipiul București. Sprijinul financiar provine atât din POCU, Axa Prioritară 5, Obiectivul specific 5.1, cât și din POR, Axa Prioritară 9, Obiectivul specific 9.1

De știut:
Strategiile de Dezvoltare Locală vor fi aduse la sediul MDRAPFE din București, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Tower Center. Documentele vor fi depuse pe baza unei scrisori de înaintare, semnată de reprezentantul legal al GAL sau de un imputernicit al acestuia.

Pachetul pentru depunerea SDL va conține următoarele acte:

  • Scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare), având ca anexă un OPIS al SDL (cuprins și paginație), precum și al anexelor depuse (cu paginație);
  • Copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;
  • Împuternicire a persoanei care depune SDL, dacă este cazul;
  • Un exemplar al SDL cu anexe, pe suport hârtie, precum și alte trei exemplare cu anexele aferente, în format electronic.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 863