Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Ghidul „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul primar și gimnazial”, publicat spre consultare

OI MEN a publicat ieri, 3 august 2017, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul primar și gimnazial”, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice 6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic; 6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare; 6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv sunt, în principal, cele care vizează implementarea, la nivel național, a măsurilor destinate actualizării curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul primar și gimnazial, precum și formării profesionale unitare a personalului didactic cu privire la utilizarea noului curriculum.

Observaţiile și propunerile privind îmbunătățirea Ghidului pot fi transmise la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro până la data de 16.08.2017.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 763