Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro caută experți formatori!

Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro caută experți pentru procedura de achiziție „Achiziționarea de servicii de formare profesională și organizare programe de formare în cadrul proiectului „Formare continuă a personalului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea gestionarii eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)”.

Experții vor fi implicați în crearea suporturilor de curs și în livrarea unor sesiuni de formare pentru personalul din cadrul MDRAPFE, într-o locație din afara Bucureștiului.

Categoriile de experți necesari si condițiile ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

1. Expert în elaborarea ghidurilor solicitanţilor şi managementul cererilor de finanţare

Calificări:

 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă dovedite prin copii conform cu originalul a/ale diplomei/diplomelor de licență;
 • Să deţină competenţe specifice temei de formare ”elaborarea ghidurilor solicitanţilor şi managementul cererilor de finanţare” atestate prin certificate, diplome.
 •  Certificat de formator, cod COR 242401, sau echivalent;

Experienţă profesională specifică:

 • Minim 1 contract de formare profesională (ideal 3 contracte), susținut în calitate de formator, în domeniul elaborării ghidurilor solicitanţilor şi managementul cererilor de finanţare în cadrul unor instituţii/organizații sau beneficiari ai fondurilor structurale, demonstrată prin recomandări/adeverinţe de la beneficiari/angajatori, carnet de muncă/ contracte/ atestate sau echivalent etc.

2. Expert de formare profesională în domeniul auditului, controlului şi managementului financiar al proiectelor

Calificări:

 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic dovedită prin copie conform cu originalul a diplomei de licență;
 • Să deţină competenţe specifice temei de formare „auditul, controlul şi managementul financiar al proiectelor” atestate prin certificate, diplome.
 • Certificat de formator, cod COR 242401, sau echivalent;

Experienţă profesională specifică:

 • Minim 1 contract de formare profesională (ideal 3 contracte), susținut în calitate de formator, în domeniul auditului proiectelor și controlului proiectelor şi managementului financiar - fiscal al proiectelor în cadrul unor instituţii/organizații sau beneficiari ai fondurilor structurale, demonstrată prin recomandări/adeverinţe de la beneficiari/angajatori, carnet de muncă/ contracte/ atestate sau echivalent – contractele pot fi și separate: 1 contract în domeniul auditului proiectelor, 1 contract în domeniul controlul proiectelor, 1 contract în domeniul managementului financiar fiscal al proiectelor

3. Expert de formare profesională  în domeniul gestionării contractelor de tip FIDIC

Calificări:

 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă dovedite prin copii conform cu originalul a/ale diplomei/diplomelor de licență
 • Să deţină competenţe specifice temei de formare ”contracte FIDIC” atestate prin certificate, diplome
 • Certificat de formator, cod COR 242401, sau echivalent;

Experienţă profesională specifică:

 • Minim 1 contract de formare profesională (ideal 3 contracte), susținut în calitate de formator, în domeniul încheierii și gestionării contractelor de tip FIDIC în cadrul unor instituţii/organizații sau beneficiari ai fondurilor structurale, demonstrată prin recomandări/adeverinţe de la beneficiari/angajatori, carnet de muncă/ contracte/ atestate sau echivalent;

4. Expert de formare profesională în domeniul Oracle SQL, Linux, Microsoft Sharepoint Foundation 2013  

Calificări:

 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, dovedite prin copii conform cu originalul a/ale diplomei/diplomelor de licență;
 • Specializare in utilizarea Oracle SQL/ Linux/ Microsoft Sharepoint Foundation 2013; atestată prin certificate, diplome
 • Certificat de formator cod COR 242401 sau echivalent

Experienţă profesională specifică:

 •  Minim 1 contract de formare profesională (ideal 3 contracte), susținut în calitate de formator, în domeniul SQL și Linux în cadrul unor instituţii/organizații sau beneficiari ai fondurilor structurale, demonstrată prin recomandări/adeverinţe de la beneficiari/angajatori, carnet de muncă/ contracte/ atestate sau echivalent;
 •  Minim 1 contract de formare profesională (ideal 3 contracte), susținut în calitate de formator, în domeniul Microsoft SharePoint Foundation 2013 în cadrul unor instituţii/organizații sau beneficiari ai fondurilor structurale, demonstrată prin recomandări/adeverinţe de la beneficiari/angajatori, carnet de muncă/ contracte/ atestate sau echivalent;

5. Expert de formare profesională în domeniul contencios administrativ, norme și proceduri de tehnică legislativă

Calificări:

 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic dovedite prin copii conform cu originalul a/ale diplomei/diplomelor de licență;
 • Să deţină competenţe specifice temei de formare contencios administrativ, norme și proceduri de tehnică legislativă atestate prin certificate, diplome
 • Certificat de formator, cod COR 242401 sau echivalent;

Experienţă profesională specifică:

 • Minim 1 contract de formare profesională (ideal 3 contracte), susținut în calitate de formator, în domeniul contencios administrativ, norme și proceduri de tehnică legislativă în cadrul unor instituții/organizații sau beneficiari ai fondurilor structurale, demonstrată prin recomandări/adeverințe de la beneficiari/angajatori, carnet de muncă/ contracte/ atestate sau echivalent;

Cei interesați sunt rugați să transmită la adresa de email instruire@fonduri-structurale.ro următoarele documente:

 • CV-ul în format european (Europass) –  în format editabil și în format scanat, semnat și datat pe fiecare pagină, în care se va menționa obligatoriu tipul de expert (ex. expert  în elaborarea ghidurilor etc.);
 • Documente ce dovedesc îndeplinirea cerințelor: diplome și/sau certificate, atestate, recomandări, adeverințe, contracte de muncă/prestări servicii, fișe de post etc.

Pentru neclarități, puteți să ne contactați la instruire@fonduri-structurale.ro sau 0725072533 - Raluca Prelucă. Termenul limită de transmitere a aplicațiilor și a documentelor solicitate este vineri, 4 august 2017 ora 12:00.

Vor fi contactați numai experții care corespund profilului solicitat.

Vizualizări: 2337